HK.dk logo

20. juni 2016

Mere uddannelse til flere

Arbejdsmarkedets efterspørgsel efter nye kompetencer vil kun vokse de kommende år. Derfor er der brug for en ”voksen-SU”, så også medarbejdere midt i arbejdslivet har råd til at efter- og videreuddanne sig.

Siden midten af 00’erne er det lykkedes for HK/Privat og den øvrige fagbevægelse at udvide medlemmernes muligheder for at efteruddanne sig. I praktisk taget alle overenskomster er der nu etableret kompetencefonde, som finansierer løntab og andre udgifter i forbindelse med medlemmernes deltagelse i efteruddannelse. I begyndelsen var efterspørgslen behersket, men gennem de seneste år har medlemmerne for alvor fået øje på mulighederne, og i dag er medlemmernes træk på kompetencefondene større end arbejdsgivernes årlige indbetalinger.

Kompetencefondene og de øvrige uddannelsesbestemmelser i overenskomsterne handler i alt væsentligt om efteruddannelse - altså om uddannelse til den funktion og det niveau, man allerede har. Men flere og flere medlemmer har en oplevelse af, at der skal mere til end blot nogle ugers efteruddannelse, hvis de for alvor skal rykke sig. Der skal en egentlig, ny uddannelse til. Men at rykke et eller et par års lønindtægt ud af budgettet for at skulle gå på SU eller en tilsvarende ydelse er bare ikke en reel mulighed for voksne mennesker midt i livet med familie, børn og andre økonomiske forpligtigelser. Der skal mere til!

Derfor bør der etableres en ny offentligt finansieret ”voksen-SU”, hvor voksne med for eksempel 10 års arbejdsmarkedsanciennitet kan få adgang til en ydelse svarende til 125 % af dagpengemaksimum (22.641 kr./mdr.) i op til to år. Ordningen kunne måske i første omgang målrettes de uddannelsesområder, hvor prognoserne forudsiger mangel på arbejdskraft.

Sådan en model vil også bidrage til at udligne noget af den voksende ulighed i fordelingen af samfundets uddannelsesressourcer. I dag får nogle unge en masse (offentligt finansieret) uddannelse i starten af tilværelsen, og det er typisk de samme, som senere i livet har det største ”forbrug” af efteruddannelse. Andre unge får ingen eller knap så meget (offentligt finansieret) uddannelse - og senere i tilværelsen må de opleve, at samfundet heller ikke ofrer alverden på deres efter- og videreuddannelse.

Trepartsforhandlingerne - måske i kombination med overenskomstfornyelsen næste år - kunne være en passende sted at få en sådan reform forhandlet på plads.

Efteruddannelse Uddannelse Overenskomst

Bloggere

Log ind som medlem