English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

23. august 2016

Mere værdi for kontingentet

Nu kan medlemmer af HK/Privat, der ikke har en pensionsordning via en overenskomst, få en fordelsagtig pensionsordning i PFA.

Blandt HK/Privats og dansk fagbevægelses største landvindinger i de seneste år hører etableringen af de kollektive overenskomstbaserede pensionsordninger. Disse ordninger bidrager til, at den enkelte HK-kollega kan se frem til sin pensionstilværelse med nogenlunde ro i maven. Og de sikrer, at den danske samfundsøkonomi ikke bliver tvunget i knæ af voksende udbetalinger til fremtidens pensionister.

Oveni kommer, at de kollektive ordninger på samtlige parametre slår de tilsvarende individuelle kommercielle ordninger, udbudt af banker, forsikrings- og pensionsselskaber, når det gælder forrentning og pris på administration og de tilknyttede forsikringer.

Forklaringerne er få, men enkle:
  1. ingen ejere skal tjene på medlemmernes opsparing.
  2. stordriftsfordele.
Så langt - så godt! Men den lille tredjedel af HK/Privats medlemmer, som ikke er omfattet af vore overenskomster, er typisk overladt til firmapensionsordninger - typisk i virksomhedens bank eller en dertil knyttet pensionsudbyder. Enkelte må helt selv stå for opsparingen. Godt nok er andelen af ikke-overenskomstdækkede medlemmer i HK/Privat vigende. Men det er ikke noget fyldestgørende svar for det medlem, som er overladt til tilfældige kommercielle pensionsudbyderes forgodtbefindende.

Derfor har HK/Privat fået udvirket, at PFA nu eksklusivt tilbyder medlemmer af HK/Privat et nyt pensionsprodukt: MedlemsPlus. MedlemsPlus lægger sig meget tæt op ad Pension For Funktionærer (PFF), som indgår i en række af HK/Privats største overenskomster. PFF-ordningen administreres af PFA.

MedlemsPlus kan ikke slå den overenskomstbaserede PFF-ordning. Men vi er endog meget sikre på, at ingen af HK/Privats medlemmer vil kunne finde kommercielle individuelle tilbud, som matcher MedlemsPlus på alle parametre! De ikke-overenskomstdækkede medlemmer af HK/Privat (og HK HANDEL) får med denne ordning mere værdi for kontingentet gennem flere kroner på pensionsopsparingen.

Tilbuddet retter sig først og fremmest mod medlemmer på ikke-overenskomstdækkede virksomheder. Men også den voksende gruppe af freelancere vil kunne gøre brug af tilbuddet.
Pension

Bloggere

Log ind som medlem