HK.dk logo

23. august 2016

Mere værdi for kontingentet

Nu kan medlemmer af HK/Privat, der ikke har en pensionsordning via en overenskomst, få en fordelsagtig pensionsordning i PFA.

Blandt HK/Privats og dansk fagbevægelses største landvindinger i de seneste år hører etableringen af de kollektive overenskomstbaserede pensionsordninger. Disse ordninger bidrager til, at den enkelte HK-kollega kan se frem til sin pensionstilværelse med nogenlunde ro i maven. Og de sikrer, at den danske samfundsøkonomi ikke bliver tvunget i knæ af voksende udbetalinger til fremtidens pensionister.

Oveni kommer, at de kollektive ordninger på samtlige parametre slår de tilsvarende individuelle kommercielle ordninger, udbudt af banker, forsikrings- og pensionsselskaber, når det gælder forrentning og pris på administration og de tilknyttede forsikringer.

Forklaringerne er få, men enkle:
  1. ingen ejere skal tjene på medlemmernes opsparing.
  2. stordriftsfordele.
Så langt - så godt! Men den lille tredjedel af HK/Privats medlemmer, som ikke er omfattet af vore overenskomster, er typisk overladt til firmapensionsordninger - typisk i virksomhedens bank eller en dertil knyttet pensionsudbyder. Enkelte må helt selv stå for opsparingen. Godt nok er andelen af ikke-overenskomstdækkede medlemmer i HK/Privat vigende. Men det er ikke noget fyldestgørende svar for det medlem, som er overladt til tilfældige kommercielle pensionsudbyderes forgodtbefindende.

Derfor har HK/Privat fået udvirket, at PFA nu eksklusivt tilbyder medlemmer af HK/Privat et nyt pensionsprodukt: MedlemsPlus. MedlemsPlus lægger sig meget tæt op ad Pension For Funktionærer (PFF), som indgår i en række af HK/Privats største overenskomster. PFF-ordningen administreres af PFA.

MedlemsPlus kan ikke slå den overenskomstbaserede PFF-ordning. Men vi er endog meget sikre på, at ingen af HK/Privats medlemmer vil kunne finde kommercielle individuelle tilbud, som matcher MedlemsPlus på alle parametre! De ikke-overenskomstdækkede medlemmer af HK/Privat (og HK HANDEL) får med denne ordning mere værdi for kontingentet gennem flere kroner på pensionsopsparingen.

Tilbuddet retter sig først og fremmest mod medlemmer på ikke-overenskomstdækkede virksomheder. Men også den voksende gruppe af freelancere vil kunne gøre brug af tilbuddet.
Pension

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk