HK.dk logo

25. oktober 2016

2025

I et lille land som Danmark, hvor den vigtigste ressource er en veluddannet arbejdsstyrke, er en ordentlig velfærd og et godt uddannelsessystem hinandens forudsætninger.

Ude i verden kan vi se, hvordan samfund med voksende ulighed falder fra hinanden - kulturelt og politisk - og mister evnen til at løse grundlæggende udfordringer. USA er for tiden det mest iøjefaldende eksempel.

Herhjemme har regeringen søgt at sætte den politiske dagsorden ved at lancere en såkaldt 2025-plan. En plan, der skal sikre Danmarks økonomi og grundlaget for den fremtidige velfærd. Så langt - så godt!

Danmarks økonomi er grundlæggende god: Stigende beskæftigelse og indtjening i virksomhederne udgør et solidt grundlag for den samlede økonomi. Meget kan være anderledes. Men der er ikke grundlag for ”krise-retorik” og panikhandlinger.

Men desværre bidrager regeringens udspil ikke med løsninger på de reelle udfordringer. Snarere tværtimod! Regeringen lægger op til en voldsom beskæring i den borgernære velfærd, nedskæringer på dagpenge og kontanthjælp, senere pension, beskæringer på indsatsen for arbejdsmiljøet, nedskæringer i uddannelsessektoren - og skattelettelser til de bedst stillede!

Man kan være politisk uenige om meget. Men der er ikke mange, der forestiller sig, at et lille land som Danmark uden nævneværdige værdier i undergrunden kan opretholde sit nuværende niveau og model for velstand og velfærd uden en stor og veluddannet arbejdsstyrke.

Sådan en kommer ikke ud af ingenting! En veluddannet arbejdsstyrke får man, hvis man investerer i børneinstitutioner, folkeskolen, erhvervsuddannelserne og forskning. Og når man ”vedligeholder” arbejdskraften gennem en stærk indsats for arbejdsmiljøet og en systematisk efter- og videreuddannelse af alle.

Desværre bidrager regeringens 2025-plan ikke til løsningen. Ja, den er snarere en del af problemet. Den peger i retning af et fattigere og mere ulige - og dermed delt - samfund. Derfor må regeringen droppe sin 2025-plan. Eller udskrive et valg, hvor vælgerne kan tage stilling til planen.

Bloggere

Log ind som medlem