HK.dk logo

06. december 2016

#OK17 - med tungen lige i munden

Det politiske verdensbillede har ændret sig, men udfordringerne og ambitionerne for de kommende overenskomstforhandlinger er de samme.

4. januar 2017 indledes overenskomstforhandlingerne mellem DI (Dansk Industri) og CO-industri. Så snart de er faldet på plads, følger HK/Privats og de andre forbunds forhandlinger på de øvrige overenskomstområder i hastig rækkefølge.

Hvad der før sommerferien kunne se ud som en relativt enkel manøvre i smult vande, har siden udviklet sig til en noget mere kompliceret operation. Ikke fordi stoffet og de konkrete forhandlinger eller medlemmernes prioriteringer har ændret sig. Men fordi omgivelserne har ændret sig.

Brexit og det amerikanske præsidentvalg har pludseligt ændret reglerne på den internationale politiske scene - med uoverskuelige følger for den internationale økonomi og dermed for de danske virksomheder.

Herhjemme har et delt folketing, en vaklende regering, en 2025-plan, tilbagetrækning af samme 2025-plan, en tynd finanslov og en overraskende regeringsomdannelse bidraget til at øge usikkerheden om rammerne for overenskomstforhandlingerne og de kommende års samfundsøkonomi.

Vi kan meget i HK/Privat. Men disse overordnede rammer kan vi ikke ændre på!

Til gengæld kan vi holde tungen lige i munden og et fast greb om roret. Medlemmernes prioriteringer blev afdækket på afdelingernes virksomhedsbesøg i forsommeren og de mange postkort, vi efterfølgende modtog. HK/Privat vil arbejde for større tryghed for medlemmerne:
  • Tryghed gennem mere uddannelse til flere.
  • Tryghed gennem nye muligheder for at indrette sine sidste arbejdsår, så flere kommer helskindet frem til en senere og senere pension.
  • Tryghed gennem nye muligheder for at afbalancere arbejdslivet og familielivet.
Opgaven for HK/Privat - og den øvrige fagbevægelse - har til alle tider været at forsvare medlemmernes interesser - uanset politiske kastevinde og økonomisk uro.
Overenskomst Arbejdsmarked

Bloggere

Log ind som medlem