English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

23. januar 2017

Uddannelse her og der og alle vegne

Efter- og videreuddannelse til flere er et af HK/Privats vigtigste krav til overenskomstfornyelsen 2017. For en veluddannet arbejdsstyrke er nøglen til succes i de danske virksomheder.

Simon Tøgerns leder i HK/Privatbladet nr. 1 2017

Det kan godt være, at du tænker, at ”nu har vi snart hørt nok om al det der uddannelse - der må da også været andet, der betyder noget?!”
Og ja, der er meget andet, der også betyder noget: løn, arbejdstid, pension, feriefridage, tillidsmandsbestemmelser osv. osv.

Når vi i HK/Privat sætter uddannelsesspørgsmålet højt i alle sammenhænge, er det, fordi vi anser det for nøglen til at sikre såvel den enkelte som hele ”HK-standen” gode og ikke mindst varige job - samtidigt med at godt uddannede medarbejdere er nøglen til virksomhedernes produktivitet og indtjening.

I vejledningen af det enkelte medlem er vi optaget af, at vi bringer dig og kollegerne videre i ”uddannelsesjunglen”. Derfor udbygger vi Karrieretelefonen sammen med resten af HK. Det kan du læse om længere fremme i bladet. Og derfor udbygger HK/Privat løbende sine tilbud om faglige arrangementer og netværk til medlemmerne.

Vi er derudover fokuserede på, at de forskellige erhvervsskoler og akademier udbyder relevant uddannelse i en kvalitet og et omfang, som tilgodeser vores medlemmers behov. Derfor bruger vi mange kræfter på at være repræsenteret i alverdens bestyrelser og udvalg i hele skoleverdenen.
 
Og endelig er vi stålsatte på, at vi via overenskomsterne sikrer vore medlemmer frihed til mere betalt efter- og videreuddannelse - og at arbejdsgiverne via kompetencefondene bidrager til det, der retteligt kan betegnes som investeringer i deres virksomheders fremtid. Derfor har HK/Privat skubbet til, at spørgsmålet om mere efter- og videreuddannelse til flere er kommet helt i top på fagbevægelsens fælles overenskomstdagsorden.

OK2017 Uddannelse

Bloggere

Log ind som medlem