HK.dk logo

22. februar 2017

Overenskomst med tryghed og trivsel til alle

Leder fra HK/Privatbladet nr. 2, 2017.

Midt på formiddagen søndag den 12. februar kunne CO-industris forhandlingsudvalg (herunder HK/Privats to repræsentanter) nikke ja til en omfattende aftale om fornyelse af industriens to store overenskomster.

Aftalen er vigtig for de omkring 230.000 lønmodtagere, der er direkte omfattet af de to overenskomster - og for resten af det private arbejdsmarked, hvor industriens aftaler lægger rammerne for de øvrige overenskomster.

HK/Privat indledte forberedelserne af forhandlingerne allerede den 12. og 13. maj 2016, hvor mere end 300 tillidsrepræsentanter diskuterede, hvad der skulle prioriteres. Efterfølgende besøgte medarbejderne fra HK/Privats afdelinger næsten 1.000 virksomheder for at få medlemmernes bud på, hvilke udfordringer de så som de største. På den baggrund udstak sektorbestyrelsen - HK/Privats politiske ledelse - den 25. august tre særligt prioriterede temaer: uddannelse, seniorer og work-life-balance.

Derfor var det også en relativt tilfreds sektorbestyrelse, der mandag den 13. februar kunne konstatere, at HK/Privats medlemmer er blevet imødekommet netop på disse prioriterede områder: ikke hele vejen, men et pænt stykke - og samlet får vi mere tryghed, så vi kan være #okhelelivet.

Derfor anbefaler sektorbestyrelsen da også aftalen. Du kan læse mere om industriens aftale på hkprivat.dk, på vores Facebook-sider og i HK/Privatbladet.

Når du læser dette, er forhandlingerne om HK/Privats øvrige overenskomster godt i gang. Og om nogle uger vil statens forligsmand sammenkæde alle forhandlingsresultaterne i én afstemning, hvor næsten alle LO’s privatansatte medlemmer skal deltage.

Udfaldet af de igangværende forhandlinger skal jeg ikke forudsige. Men et er sikkert: Industriens aftale er et rigtigt godt udgangspunkt!

Og allervigtigst: Stem, så du får brugt din indflydelse.

Bloggere

Log ind som medlem