HK.dk logo

24. marts 2017

Stem

Overenskomstforhandlingerne er næsten færdige, og når resultatet kommer til afstemning, så er det supervigtigt, at så mange som muligt bruger deres stemme.

Simon Tøgerns leder i HK/Privatbladet nr. 3 2017

Vi er lige ved at være i mål. Et spændende og perspektivrigt forhandlingsforløb om vores nye overenskomster er ved at være slut. Når du læser dette, så er urafstemningen måske allerede i gang.

Vi i HK/Privat sender dig både en digital og en fysisk stemmeseddel. Det er nemmest og hurtigst at stemme digitalt.

HK/Privats øverste organ, sektorbestyrelsen, har sagt JA til aftalen på industriens område. Efterfølgende har branchesektionerne og sektorbestyrelsen også sagt JA til en lang række forlig på de øvrige overenskomstområder. Så mon ikke, at sektorbestyrelsen også har anbefalet/anbefaler et JA til det samlede forlig?

Nogle spørger indimellem, hvorfor der skal være al det ståhej med urafstemning? Hvorfor kan sektorbestyrelsen - som må formodes at have den nødvendige indsigt – ikke bare tage beslutningen for os? Er det ikke sådan noget, de er valgt til?

HK/Privats styrke ved forhandlingsbordet afhænger af:
  • At vi organiserer mange blandt dem, der bliver omfattet af overenskomsterne
  • At der er opbakning og legitimitet om de krav, vi rejser
  • At der er en tydelig opbakning til de resultater, organisationen henter hjem.

Derfor er vi meget optagede af, at der en åben proces omkring prioriteringen af de mange ideer, forslag og krav. Derfor er vi om muligt endnu mere optagede af, at medlemmerne deltager i afstemningen i størst muligt omfang. Og det plejer I heldigvis at være rigtig gode til.

Mere end 600.000 privat ansatte LO-medlemmer kan deltage i afstemningen om det samlede mæglingsforslag. Her udgør HK/Privats stemmeberettigede medlemmer kun en mindre del. Men kan vi mobilisere en større andel af jer til at stemme, så vejer vi tungere - og så taler vi med så meget mere vægt i forhold til fagbevægelsens interne prioriteringer ved de næste overenskomstforhandlinger.

Så stem! Og husk at minde kollegerne om, at de også skal stemme!


Bloggere

Log ind som medlem