HK.dk logo

23. maj 2017

OK17 - og så skal vi videre!

Overenskomsterne er stemt hjem, og nu skal resultatet omsættes til gavn for medlemmerne.

OK17 er overstået! Forhandlingerne er afsluttet, og den store urafstemning for hele LO-delen af det private arbejdsmarked er gennemført. Markante resultater
og et afstemningsresultat, der vil give anledning til diskussion i nogle måneder endnu.

Begge dele kan du læse mere om længere fremme i dette blad. Så langt - så godt!Nu skal der informeres om de mange nye muligheder i overenskomsterne.

Børne- og seniorfridage - hvordan er det lige med dem? Nye efteruddannelsesmuligheder for tidligere tillidsvalgte - hvor kan man læse mere om det? Fuld løn under de første 13 ugers forældreorlov - hvordan skal det nu administreres?

Men den største opgave består i at flytte begrebet ”aftalt uddannelse” fra de mange protokollater og ud i virkeligheden. Hvordan skal organisationerne udpege de særligt vigtige uddannelsesretninger? Hvordan skal tillidsrepræsentanterne og virksomhederne nu afdække de fremtidige kompetencebehov? Hvem af de mange uddannelsesinstitutioner vil indgå i mere faste samarbejdsrelationer?
Og hvordan skal det lige ”oversættes” til konkrete efteruddannelsesaktiviteter?

Alt det skal der arbejdes med hen over sommeren.

Og 27. september bliver alle HK/Privats tillidsrepræsentanter samlet i Kolding for at drøfte den konkrete udmøntning af de mange resultater. Samtidigt tager
vi hul på forberedelserne af forhandlingerne på organisationsområdet, som typisk følger rytmen på det offentlige arbejdsmarked og således skal forhandles i for-
året 2018.

Ingen behøver at frygte, at HK/Privats bestyrelser og medarbejdere kommer til at kede sig hen over sommeren.

OK2017 Overenskomst

Bloggere

Log ind som medlem