HK.dk logo

16. august 2017

Uddannelsessystemet producerer ulighed

Debatindlæg bragt i Politiken d. 16. august 2017

Sammen med balladen i det Hvide Hus og i det danske kongehus, så har Politikens læsere hen over sommeren kunne følge en diskussion om eliter: Findes der en - eller flere - eliter i Danmark? Hvem er de? Og hvordan definerer vi eliter?

Diskussionen kommer, fordi de fleste anerkender, at ulighederne i Danmark er voksende. Selvom uligheden er markant større i andre lande, så vokser ulighederne hos os. Nogle typer uligheder er resultat af bevidste politiske valg: Ændringer i skattesystemet, afskaffelse af efterlønnen, beskæringer i dagpenge- og kontanthjælpssystemet.

Andre er - måske utilsigtede - konsekvenser af andre samfundsmæssige forandringer: Den frie bevægelighed for arbejdskraften i Europa, udflytning af industriarbejdspladser, globalisering og skærpet international konkurrence.

Men chokerende for mange har det nok været at erkende, at et af de ’systemer’, som skulle bidrage til ligheden, viser sig i stigende grad at bidrage til uligheden. Det danske uddannelsessystem - en af velfærdsstatens kronjuveler - producerer i stigende grad ulighed. Et sted mellem 10 og 20 % af folkeskolens afgangselever er ikke i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Erhvervsungdomsuddannelserne (EUD) misrøgtes gennem flere årtier med den naturlige konsekvens, at tilgangen falder i takt hermed, de akademiske uddannelsesinstitutioner på mindre end ti år har fordoblet deres optag - uden at nogen har en særlig klar fornemmelse af, hvad alle de nyproducerede akademikere skal beskæftige sig med.

Det lykkelige ved situationen er, at ulykkens omfang er er ved at gå op for flere og flere. Og at der faktisk er mulighed for og lejlighed til at gøre noget ved det.

Og netop i dag (den 16. august) går regering, LO og arbejdsgiverne i gang med en ny runde trepartsforhandlinger. Brugt rigtigt kan der netop i det møderum rettes op på skævhederne.

Overskriften for forhandlingerne er efter- og videreuddannelse. Ingen bør sætte næsen op efter de store og forkromede reformudspil eller historiske trepartsaftaler. Men parterne har mulighed for at skrue på en lang række knapper og håndtag, som sammen kan bidrage til, at voksne mennesker ’midt i livet’ får reel mulighed for at efter- og videreuddanne sig.

Parterne kunne passende tage afsæt i forårets overenskomstforhandlinger på det private område. Her blev der endnu en gang blev skruet op for de uddannelsespolitiske ambitioner med en målrettet indsats over for de områder på det private arbejdsmarked, hvor der er mangel på folk med rette kompetencer.

LO, arbejdsgiverorganisationerne og regeringen får under trepartsforhandlingerne mulighed for at dreje samfundets uddannelsesindsats i en lidt mere lighedsproducerende retning - en retning, hvor uddannelse ikke er forbeholdt eliten. Så lad en bred ret til efter- og videreuddannelse indgå aktivt i dagens og de kommende forhandlingsmøder.

Bloggere

Log ind som medlem