På de fleste danske arbejdspladser er der en høj grad af fortrolighed kollegerne imellem. Vi diskuterer åbent vigtige emner som børneopdragelse, ferieplaner, svigerfamilier og overvejelser om at købe ny bil.
Nogle steder endda også vores (manglende, nye eller vaklende) parforhold. Det har de fleste det godt med. Og det er med til at definere en god arbejdsplads.

På de fleste, men langtfra alle, HK/ Privats arbejdspladser er lønnen fastsat efter en individuel forhandling. HK/Privats overenskomster fastsætter de kriterier, der skal ligge til grund for lønnen: indsats, kvalifikationer, uddannelse, dygtighed og ansvar.

Til at understøtte forhandlingerne udgiver HK/Privat hvert år en omfattende lønstatistik. Tillidsrepræsentanterne kan understøtte og samordne forhandlingerne. Så langt - så godt!

Men på trods af, at der i fuld åbenhed om rammerne, så er den enkelte kollegas løn på de fleste arbejdspladser noget, man ikke taler om. Nogle steder, fordi arbejdsgiveren har udstedt et lovstridigt forbud mod, at den enkelte videregiver oplysninger om sin løn.

Andre steder, fordi ”man” bare fornemmer, at ”det ikke er noget vi snakker om”. Ligelønsloven slår fast, at ”en lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver”.

Løntabuet hæmmer den samlede lønudvikling og bidrager ofte til sladder og usikkerhed. De fleste ved udmærket, hvem af kollegerne der er særligt dygtige, som påtager sig et særligt ansvar, og som søger at efter- og videreuddanne sig. Den viden er vi fælles om.

Derfor er det også absurd, at lønnen, som skal afspejle disse forhold, ikke er noget, som der må være samme åbenhed omkring.

Derfor har HK/Privat gennem de seneste uger - blandt andet i samarbejde med Ekstra Bladet - kørt en Facebook-kampagne for, at vi bryder løntabuet. Lad os snakke om løn på samme måde, som vi snakker om vores ferieplaner og børnenes oplevelser med institutioner og skoler.

Måske er det ikke helt lige så nemt, men kast jer ud i det, for det er en genvej til lønstigninger og ligeløn.

Min og den øvrige HK-ledelses løn og pension fastsættes af HK/Danmarks kongres.

Se lønningerne