Alle anerkender, at vi skal efter- og videreuddanne os.

Men samtidig tøver mange af os lidt. For hvad er det lige, jeg skal efteruddannes i? Hvor og hvordan foregår det? Hvordan får jeg det passet ind i en i forvejen presset hverdag? Og hvordan med økonomien?
Jeg kender heller ikke svarene. Men jeg kender nogen, der gør. HK’s Karrieretelefon kan du ringe til hver dag mellem kl. 13 og 16 på 33 30 44 60.

De lytter og sparrer og sporer dig ind på, hvordan du kan tage det næste skridt. Det lykkedes os også ved årets overenskomstforhandlinger endnu en gang at udvide mulighederne for, at du og kollegerne kan tage næste skridt.

Vi fik et nyt begreb: ”Aftalt uddannelse”. Med den aftale forpligter organisationerne sig til at udpege de uddannelsesretninger, som er særligt vigtige for de respektive brancher. Og de lokale parter - tillidsrepræsentanterne og virksomhederne - får mulighed for at tilrette efter- og videreuddannelsen for hele virksomheden - eller dele heraf.

På den måde bliver efter- og videreuddannelsen til noget, vi gør sammen som kolleger. Mens jeg skriver dette, er trepartsforhandlingerne ved at gå ind i deres sidste fase. Vi krydser fingre for, at den færdige trepartsaftale vil bidrage til at åbne nye muligheder for, at alle kan efter-og videreuddanne sig.

For samfundet, for virksomhederne og for den enkelte er efter- og videreuddannelse en investering. En investering i nye muligheder, en investering, vi gør sammen som kolleger og samfund.