Du skal have den løn, du fortjener. Det kræver, at du bruger tid på din løn - tjekker dit lønniveau i vores helt nye lønstatistik og derefter går velforberedt til en lønforhandling. Lønstigninger kommer ikke af sig selv.

Tjek HK's lønstatistik
HK/Privat-medlemmer havde en lille fremgang i reallønnen i 2017, men fremgangen i reallønnen er mindre end i de foregående år. Ikke fordi lønstigningen isoleret set er mindre, men fordi inflationen efter mange år at være tæt på nul nu er steget en smule. Altså er vores lønkroner blevet lidt mindre værd.

Den lange og opbyggelige historie er, at det kan der gøres noget ved! I langt de fleste virksomheder er der nok at lave, og indtjeningen er stigende. Så der er altså noget at komme efter.

Husk, at de faggrupper, der forhandler i fællesskab, også er de grupper, der får de pæneste lønstigninger. Men derudover gælder det for alle lønforhandlinger, at de skal forberedes ordentligt, før man kan regne med, at de kaster noget af sig.

Studér lønstatistikken. Snak med kollegerne. Tænk selve forhandlingen igennem. Vær klar på, hvilke argumenter du vil slå på - og forbered dig på arbejdsgivernes forventelige modargumenter.
 
Kaster alle anstrengelserne ikke noget af sig, så er det måske på tide, at du finder noget andet. Mulighederne for at få nyt job har - for langt de fleste grupper - ikke været bedre i mange år.

Og husk endelig, at der ikke er nogen rimelig forklaring på, at lønmodtagerne ikke får deres fair andel af virksomhedernes indtjening!

PS! Tusind tak til de 25.415 af jer, som brugte tid på at udfylde jeres bidrag til lønstatistikken. Det er et af de vigtigste redskaber til at sikre bedre og mere lige løn.