I en stor videnskabelig undersøgelse er det endnu en gang påvist, at for hver gang en kvinde holder orlov, så taber hun skridt i sin lønudvikling - i gennemsnit 10 procent lønnedgang pr. barn. Det koster på livslønnen og på pensionsopsparingen. Det samme forhold kan ikke påvises for mændene.

Forholdet er påvist og omtalt mange gange tidligere. Men de her tal er uhyggeligt overbevisende.
Familiernes brug af forældreorloven er - selvfølgelig - et langt stykke ad vejen styret af økonomi: Har vi råd til ikke at benytte os af den økonomisk set mest fordelagtige fordeling af orloven?

Det er derfor, at vi er glade for, at vi ved den seneste overenskomstfornyelse lykkedes med at fjerne ”lønloftet” over forældreorloven, så man ikke sidder hjemme i familierådet og finder ud af, at det er for dyrt, at det er faderen (som desværre typisk tjener mest), der tager orloven. Fordi man nu får fuld løn uden loft i 13 ugers forældreorlov. Effekten af den forbedring er selvfølgelig ikke slået igennem endnu.

Men selv med den forbedring i hus må vi nok forberede os på, at vi ikke er i mål endnu. Vores nye lønstatistik fra 2018 afslører, at mandlige HK’ere tjener 10,5 procent mere end de kvindelige.

Og vi skal have tilbagerullet VLAK-regeringens forringelser af loven om åbne, kønsopdelte lønstatistikker. Det er et vigtigt redskab for at kunne opdage ulighederne.

Lad os nu gøre en reel indsats for at komme uligelønnen til livs. Spørgsmålet er bare, om samfundet reelt ønsker at gøre noget ved det.