Regeringen vil skærpe straffen for seksuel chikane og gøre det sværere at undgå straf ved at henvise til arbejdspladsens ”tone” og omgangsform. En ”fri tone” skal således ikke længere være en undskyldning for chikane og mobning.

Det sker i form af en ændring af ”Lov om ligebehandling”. HK/Privat støtter forslaget, fordi vi mener, at det vil sende et signal om, hvad vi som samfund vil acceptere. Det signal kunne dog være stærkere, hvis man yderligere hævede loftet for bødestørrelsen. Regeringen vil hæve loftet fra 25.000 til 33.000 kr.

Ord kan gøre varigt ondt - og for nogen bliver det så smertefuldt, at de bliver syge eller må vælge at forlade arbejdspladsen. Det er helt urimeligt.

Arbejdsgiveren har ledelsesretten og dermed det juridiske ansvar for, hvad der foregår på arbejdspladsen. Og vi må forvente, at arbejdsgiverne påtager sig ansvaret og tydeligt forklarer, at mobning og chikane i enhver form er helt uacceptabelt. Men arbejdsgiveren klarer det ikke alene. Vi skal alle bidrage til at sikre, at vores arbejdspladser er rummelige.
Men hvor går grænsen? De fleste af os sætter pris på, at ”tonen” og omgangsformen er uformel, og at der er plads til diskussion, sjov, flirt og forskellighed. Det vil vi nødig give slip på!

Grænsen kan ikke defineres i en lov, en overenskomstbestemmelse eller ved et cirkulære fra fagforeningen. Grænsen skal vi alle sammen definere i hverdagen:

  • Vi skal sikre, at der er plads til alle.
  • Vi skal erkende, at vi er forskellige, og at vi ikke har samme grænser.
  • Og vi skal ved at tale om det i fællesskab definere, hvad der er OK, og hvad der er ”no go”.

Vi har alle et ansvar for, at ingen presses ud af arbejdspladsen - eller helt ud af arbejdsmarkedet - på grund af chikane og mobning.