Vi kender hinanden ud og ind. Arbejdsgiverorganisationerne og os i fagbevægelsen. Vi kan hinandens argumenter i søvne og har nemt ved at aflæse hinandens mål og motiver.

Netop derfor overrasker det mig, at jeg ikke kan forstå Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv, når talen går på udenlandsk arbejdskraft.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor de er parate til at ofre danske virksomheders ry som ordentlige og gennemsigtige virksomheder, hvor der er ordnede forhold.

For det synes jeg, de gør, når de argumenterer for lavere løn som måden at tiltrække arbejdskraft på og fx heller ikke længere synes, at udlændinge, der arbejder i Danmark, behøver at have en dansk lønkonto.

En dansk lønkonto sikrer, at der bliver betalt dansk skat, og frem for alt sikrer det, at pengene går til den ansatte og ikke til mellemmænd. Det sikrer ordentlighed.

Jeg betvivler ikke, at det er sandt, at bankerne ofte gør det besværligt at oprette en bankkonto til en udlænding. Men skulle vi så ikke stille krav til, at det bespænd fjernes frem for at fjerne kravet om dansk lønkonto.

Danske virksomheder har helt retfærdigt et godt ry derude i verden. Vores arbejdsmarkedsmodel er berømmet derude. Lad os værne om det ry - og sikre, at det også er et retvisende billede.

Lige nu råbes der om kap blandt arbejdsgiverorganisationer og politikere på Christiansborg, og det faktuelle grundlag bag råbene har jeg desværre ofte svært ved at finde. I virkeligheden er det her emne alt for vigtigt til, at det bliver brugt i en politisk magtkamp, hvor løsningerne ikke altid ser ud til at være målet.

Ja, vi råber også om emnet i fagbevægelsen. Men jeg undrer mig over, hvorfor arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelsen ikke råber det samme.

For vi er jo enige om det helt grundlæggende, at der ikke skal være virksomheder, der mangler kvalificeret arbejdskraft, for det bliver alt for dyrt for samfundet. Og vi er jo enige om, at unødig bureaukrati for udlændinge, der arbejder i Danmark, skal fjernes.

Men lad os så lige være enige om, at en dansk lønkonto ikke er indført med ønsket om bureaukrati, men for at sikre ordentlighed. Og lad os være enige om, at lavere løn aldrig tidligere har været set som det værktøj, der tiltrækker kvalificeret arbejdskraft.