Almindeligvis handler nytårsforsætter om alt det, vi skal holde op med: Vi skal ikke ryge mere, vi skal nøjes med en (1) flaske rødvin (til deling) lørdag aften, vi skal ikke spise kød hver dag, vi skal ikke køre i bil til arbejde osv. osv. Lige så fornuftige som hvert enkelt nytårsforsæt er, lige så meget handler de om alt det rare og behagelige, vil skal forsage.

Helt anderledes er mit forslag til nytårsforsæt! Læs på midtersiderne om de seje HK/Privat-kolleger, der har overvundet sig selv og er påbegyndt en eller anden form for efter- eller videreuddannelse. Selv om det var svært at komme i gang, så har investeringen i form af tid og energi været det værd.

Med efter- og videreuddannelse kan vi få mere overblik på arbejdet, mere interessante jobfunktioner, mere i løn og en lidt mere sikker position på et foranderligt arbejdsmarked.

De fleste af jer, der læser denne formanende leder, har nogle års arbejdsmarkedserfaring bag jer. Og for hvert år der går - efter endt uddannelse - bliver det sværere at komme tilbage på skolebænken igen. Behovet stiger tilsvarende!

Derfor dette forslag til fælles nytårsforsæt: Vi skal alle - hver især eller sammen med kolleger - beslutte os for, hvilke kurser eller hvilken uddannelse, vi skal starte op på i løbet af det nye år.

Heldigvis kan vi i HK/Privat notere os stigende interesse blandt medlemmerne for at uddanne sig. Der er for eksempel stort fremmøde til møderne om, hvordan vi får del i Omstillingsfondens mange millioner, der giver op til 10.000 kroner i tilskud til de fleste HK-relevante kurser på erhvervsakademierne. Pengene kan kombineres med udbetalinger fra de forskellige kompetencefonde. Det kan du også læse mere om på side 24 og nogle sider frem.

Hvis vi kun skal have ét nytårsforsæt, så bør det være, at vi kommer i gang med en efter- eller videreuddannelse.
Pøj, pøj med det!