At vi skal efter- og videreuddanne os er vist en gammel nyhed for alle os, der følger med i samfundsdebatten.
Der er lavet trepartsaftale om uddannelse, og i overenskomsterne er uddannelsesbestemmelserne blevet forbedret over de seneste flere omgange forhandlinger.

Men virkeligheden er også, at for mange af os er det rigtigt svært at komme i gang. For hvad er det, vi hver især skal efteruddanne os i? Er det sprog, digital markedsføring, kommunikation eller økonomi? Og hvordan får vi det lige til at passe ind i jobbet og alt det derhjemme? Og hvor og hvordan er det forresten, det foregår?

Spørgsmålene og forhindringerne for at komme i gang er mange og forskellige. Det var baggrunden for, at HK/Privats kongres tilbage i 2015 vedtog, at vi skal uddanne og understøtte et korps af hundredvis af uddannelsesagenter.

Altså kolleger, der melder sig til at sætte sig lidt mere ind i alt det der med uddannelse, som løbende følger med i HK/Privats informationer om uddannelse, og som kan fungere som inspiratorer og igangsættere i forhold til kollegernes overvejelser om uddannelse.

Efter en langsom start har næsten 300 meldt sig som uddannelsesagenter. Og endnu mere interessant er det, at mange af dem allerede kan pege på de første resultater af deres indsats: De har bidraget til, at flere nu kommer afsted.
Kravet om efter- og videreuddannelse skal nødigt udvikle sig til endnu en stressfaktor. Derfor skal efter- og videreuddannelse også være noget, vi er sammen om. Noget vi snakker om – og måske deltager i sammen.

Du har kunnet læse om Karin Lauritsen  og Karina Bruhn Olsen i de to tidligere udgaver af HK/Privat-bladet. I dette nummer kan du læse om Vivi Øland Rising, der arbejder i Aalborg Lufthavn. Har du også lyst til at være uddannelsesagent, så send en mail til vores uddannelseskonsulent på området, britta.appel@hk.dk.