Af Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA og Simon Tøgern, formand for HK/Privat og formandskab for IT-Kvinderådet

For nylig var NASA nødt til at aflyse den ene af to kvindelige astronauters deltagelse i en rumvandring. Det var ellers første gang nogensinde, at man havde planlagt at sende en mission til rumstationen ISS, hvor begge, der skulle på rumvandring, var kvinder. Begrundelsen for aflysningen? De havde kun en dragt til den ene af kvinderne.

Eksemplet er et blandt mange på, at man designer og udvikler produkter med udgangspunkt i en mandlig bruger eller mandekroppen. Hvilket kunne være fint i 1960’erne. Mens det virker noget ude af trit her i 2019. Tænk, at det er udstyret, der skal koste en kvindelig astronaut en historisk opgave.

Det viser, hvad der sker, når vi kun lader den ene halvdel af befolkningen designe digital infrastruktur og løsninger. Hvis vi ikke får flere kvinder til at vælge it- og teknologi-fagene, så risikerer vi at skabe barrierer, overse behov eller give køb på innovation. Og ud over den åbenlyse samfundsudfordring, så ser vi allerede nu, at manglen på medarbejdere med IT-kompetencer bliver en stopklods for vækst i de danske virksomheder.

It-branchen vurderer nemlig selv, at den kommer til at mangle op mod 19.000 it-specialister i 2030. Holdt op mod, at kvinder i dag kun udgør 24 % af de ansatte, der beskæftiger sig med it. Skal vi ændre den fremtidsudsigt, kræver det handling, og her er det især kvinderne, der udgør et rekrutteringspotentiale.

Mens erhvervslivet efterspørger tekniske kompetencer, så er det nemlig kun få unge, og især få piger, som er interesseret i og faktisk vælger disse uddannelser og job. Danske elever i 8.-9. klasse har knap en fjerdedel færre STEM-interesser - altså interesser inden for Science, Technology, Engineering og Mathematics - end elever i 4.-5. klasse. Og det er særligt pigerne, der mister interessen.
Konklusionerne er fra en DEA-analyse foretaget blandt 3.362 børn og 1.571 forældre, udarbejdet i samarbejde med Microsoft. Tallene viser, at vi som samfund står med et problem. Mange tekniske og naturvidenskabelige uddannelser og job tiltaler ikke kvinderne - men hvorfor egentlig ikke? Fordi pigerne op gennem deres barndom opbygger en forståelse af teknologi og naturvidenskab som et mandligt domæne og som et arbejdsområde, der ikke opfylder deres forestillinger og drømme om fremtiden.

Den forståelse er forældrene med til at fastholde. De vurderer nemlig, at piger generelt har mindre interesse for matematik, teknologi og naturvidenskab, end drenge har. Hele 70 procent af forældrene mener, at drenge er mere interesserede i teknologi og it end piger. Omvendt svarer under 1 procent, at pigerne har størst interesse for teknologi.

Og det er en opfattelse, som også bæres med videre ind på arbejdspladserne. I en stor Epinion-undersøgelse blandt 2.154 af HK’s medlemmer, der arbejder med it, svarer over halvdelen af medlemmerne, at branchen fravælges af kvinder på grund af manglende interesse for it og teknik. Der er også flere, der peger på usikkerhed om egne kompetencer, som en årsagsforklaring.

Hvis flere kvinder skal beskæftige sig med softwareudvikling, robotter og kemiske processer, er der altså nogle fordomme, der skal ryddes af vejen. Og vi kan alle tage del i den vigtige opgave med at inspirere pigerne til at programmere, bygge og skabe.

Det har nemlig konsekvenser både for den enkelte kvinde, virksomhederne og samfundet, at så få af de beskæftigede i it-branchen er kvinder. Den enkelte kvinde går glip af job- og karrieremuligheder, virksomhederne går glip af en væsentlig del af talentpuljen og ikke mindst indtjening i en tid, hvor branchen råber på arbejdskraft, og samfundet går glip af vækst i en sektor, der buldrer der ud af.
Det må vi have gjort noget ved. Vi skal have gjort op med den kultur, der får den konsekvens, at kvinder ikke kommer med i en af de vigtigste og mest samfundstyrende brancher.

Der er allerede gang i mange gode initiativer, men det går ikke hurtigt nok, og finjusteringer her og der løser ikke problemet i et tilstrækkeligt tempo. Vi er nødt til at udvikle mere sammenhængende løsningsforslag, som man kan forpligte uddannelser, virksomheder og ikke mindst politikerne på.

Derfor skal vi se på hele det system, der gør, at kvinder i dag stadig ikke ser it-branchen som det naturlige valg – eller forlader den igen, fordi de ikke synes, at den passer til dem.

Tænketanken DEA og HK/Privat går derfor i dag sammen i formandskabet for et it-kvinderåd, hvor synergieffekter mellem uddannelse og arbejdsplads er grundstammen. Der skal se på muligheden for at arbejde på tværs med rollemodeller, praktikordninger, profilering af fag, talentudvikling, krav til rekruttering og fastholdelse.

Håbet er, at vi i løbet af 2020 sammen med en række stærke profiler fra branchen, kan levere anbefalinger, der kommer hele vejen rundt, så vi sikrer fødekæden af kompetente medarbejdere i it og teknologi fra uddannelse til arbejdsplads.

Og hvem ved … måske vi i en ikke alt for fjern fremtid endda vil være i stand til at designe smarte rumdragter, der tilpasser sig kroppen uanset højde og drøjde - og køn.