Vi er forskellige, og vi har forskellige behov, og behovene ændrer sig alt efter, hvor vi er i livet. Det skal vi som fagforening tage alvorligt, så I får større indflydelse på, hvad der er vigtigt for jer lige nu, om fem år eller om 20.

Er det pengene, der især betyder noget, er det flere fridage eller større pension?

Det vil jeg som formand gerne arbejde for, at I får større indflydelse på. Og derfor er det blevet et helt afgørende afsæt for os i HK Privat, når vi går til overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Formelt vil OK20-forhandlingerne blive indledt i starten af januar næste år.

Vores hovedkrav bliver, at vi får mere på fritvalgskontoen. Den konto, som i dag udgør fire procent, og som vi i dag kan bruge til mere i løn, seniorfridage, omsorgsdage eller mere i pension. Vi går efter at få bidraget fordoblet, men vi går også efter, at I også får lov til at bruge den til flere ting: også til fridage eller flere uddannelsesdage.

Vi vil udvikle fritvalgskontoen til en ”arbejdslivskonto”. Så du i højere grad kan bruge en vis del af din løn til netop det, du har brug for. Der er jo forskel på at være småbørnsfamilie eller senior.

Kravet om mere frit valg kommer direkte fra jer. I de første par uger af maj var HK Privats afdelinger i kontakt med medlemmerne på mere end 1.000 arbejdspladser over hele landet - fordelt på alle brancher.

Her fik vi tæt på 20.000 udsagn om, hvordan den moderne privatansatte funktionær ser på sit arbejdsliv. Og meldingen var rimelig klar: I ønsker sikkerhed for, at alle får del i virksomhedernes gode indtjening i disse år - og I ønsker større frihed til at indrette jeres arbejdsliv, så det passer til alt det, der ellers sker i jeres liv.

Et stærkt fællesskab og en kollektiv overenskomst sikrer den enkelte individuelle rettigheder. Sammen kan vi mere.