Det begyndte meget fredsommeligt. Produktivitet og indtjening så rigtig pænt ud. Økonomien voksede. Og der var en fælles forventning om, at det nok ville komme til at handle om penge - flere penge til lønmodtagerne. Sådan endte det også - for de fleste! Minimumslønninger og satser blev løftet, og ”fritvalgskontoen” fik et pænt løft. Der kom tre uger mere lønnet barsel til fædrene, de arbejdsløse fik nye overenskomstfinansierede uddannelsesrettigheder, og alle elever får nu indbetalt til pension. Pænt og ansvarligt og alt sammen udtryk for et dynamisk overenskomstsystem, som løbende bliver udviklet.

Men så blev vi indhentet af corona-virusen. Og de sidste par ugers forhandlinger foregik under et voksende pres fra det, vi alle sammen kunne se komme – en omfattende nedlukning af samfundet og økonomien. Men alle parter bevarede roen, optrådte ansvarligt og fik forhandlet tingene på plads. Byggeriet (Dansk Byggeri – 3F) fik godt nok ikke løst sine problemer omkring social dumping, men fik ellers forhandlet en fornuftig fornyelse af overenskomsterne igennem.

Hotel- og restaurationsbranchen (Horesta) kunne ikke selv forhandle sine overenskomster på plads med 3F og HK Privat. Men branchen bliver omfattet af forligsmandens mæglingsskitse og dermed omfattet af de generelle forbedringer, som det øvrige private arbejdsmarked kommer til at nyde godt af i de kommende tre år.

Under parolen STEM OG BESTEM har der været urafstemninger i alle forbund med overenskomster for det private arbejdsmarked. Forligsmanden ”sammenkæder” alle overenskomsterne, så der er derfor tale om én samlet afstemning, hvor det er det samlede resultat, der afgør, hvorvidt alle fornyelserne er godkendt eller ej.

Men uden at medierne rigtigt tog sig af det, blev der skrevet danmarkshistorie, da tandlægerne med ¾ flertal nedstemte det forhandlingsresultat, som deres organisation ellers havde forhandlet på plads med HK Privat på vegne af omkring 4.000 organiserede tandklinikassistenter. Det kan medlemmerne i Tandlægeforeningen gøre, fordi de ikke er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og dermed ikke er omfattet af ”sammenkædningen”.

Tandlægerne skyndte sig at afvikle deres afstemning, mens vi i HK Privat ventede på at ”den store afstemning” kunne gå i gang, så alle vores medlemmer kunne stemme samtidig. Tandlægerne kalkulerede – korrekt – med, at vi i HK Privat ikke ville indlede en konflikt, mens landet var på vej i ”undtagelsestilstand”. Et eklatant brud på den forståelse, som alle øvrige organisationer på det organiserede arbejdsmarked har udvist.

Det vil sige, at den eksisterende overenskomst løber uændret videre, og at tandklinikassistenterne ikke får del i de forbedringer, som resten af det overenskomstdækkede arbejdsmarked kan se frem til i de næste tre år.

Når corona-krisen er ovre vil HK Privat og tandklinikassistenternes forhandlingsudvalg tage stilling til, hvad der videre skal ske. En mulighed er at varsle strejke på et tidspunkt, hvor økonomi og arbejdsmarked igen er kommet i gear.

Indtil da kan man jo spekulere på, hvordan man vil betegne Tandlægeforeningens optræden?