Den danske stat holder i disse uger og måneder hånden under titusindvis af danske arbejdspladser. Mere end hver 10. privatansatte har fået kriseløn fra staten.

HK Privat har sammen med den øvrige fagbevægelse støttet og bidraget til etableringen af de forskellige lønkompensationspakker. Vi er ikke nødvendigvis fuldstændigt tilfredse med måden, de er skruet sammen på. Men som alternativ til virksomhedslukninger og arbejdsløshed er de så langt at foretrække!

Fra massevis af telefonopkald fra jer medlemmer, ved vi desværre også, at det ikke er altid, at ”pakkerne” bliver brugt helt efter hensigten. Nogle gange handler det om manglende viden om, hvordan ordningerne skal anvendes korrekt. Men vi hører desværre også om virksomheder, som åbenlyst bryder reglerne og forudsætningerne for at modtage hjælp fra statskassen. Typisk hører vi om medlemmer, der skal kvittere for at have været hjemsendt på dage, hvor de har arbejdet - hjemmefra eller på normal vis på arbejdspladsen.

Derfor har vi politisk kæmpet for, at der etableres en ”whistleblowerordning”, hvor man anonymt kan fortælle, hvis man opdager, at ens virksomhed snyder med lønkompensationen. Et enigt folketing har ved bladets deadline besluttet sig for en whistleblowerordning.

For det går jo ikke! Når det samfundsmæssige fællesskab sætter mange milliarder ind på at holde hånden under trængte virksomheder, så går det ikke, at enkelte firmaer udnytter det og på uærlig vis tilraner sig penge, som ikke er tiltænkt dem!

Det er en uhyre omfattende opgave, hvis staten i detaljer skal kontrollere, om hver eneste udbetaling er 100 % lovmedholdelig. Omvendt er det vigtigt, at der ikke opstår en opfattelse af, at alt det der med lønkompensation er et rent tag selv-bord.

Alene eksistensen af en sådan ordning vil formentligt få nogle af dem, der har spekuleret i at udnytte ordningerne på uærlig vis, til at tænke sig om en ekstra gang.

Du kan læse mere om ordningen og dine muligheder for anonymt at indberette omstændigheder, du opfatter som coronasnyd - på www.hk.dk/coronasnyd (Linket er udløbet d. 30/11 2021)