”I gamle dage” handlede overenskomsterne om løn og arbejdstid. Punktum. Siden er der kommet nye emner til som for eksempel indbetaling til pension, ret til efteruddannelse, løn under barsel, fritvalgskonto, og ved den seneste overenskomstfornyelse er et enkelt hjørne omkring arbejdsmiljøet kommet med.

De kollektive overenskomster er kernen i HK Privats arbejde. Det er her, de fleste kræfter bliver brugt.

Det handler om HK-afdelingernes rådgivning og vejledning til jer medlemmer om, hvordan I skal håndtere jeres rettigheder og pligter over for arbejdsgivere, som måske ikke altid læser teksten på samme måde, som vi gør.

Om hvordan vi retsforfølger de arbejdsgivere, som forbryder sig mod aftalerne. Og om hvordan vi hvert andet eller tredje år fornyer overenskomsterne via et politisk komplekst forhandlingssystem. Og naturligvis om, hvordan vi løbende arbejder med at overenskomstdække nye virksomheder og de medlemmer, som endnu ikke er dækket af en overenskomst.

Derfor er det også vigtigt, at I medlemmer på de forskellige overenskomstområder sikres den mest direkte indflydelse på håndteringen af de forskellige overenskomster og alt, hvad der knytter sig hertil.

Det var med den ambition, at HK Privats kongres sidste år vedtog at etablere fem nye grupper (Industri, Service, Grafisk, Sundhed og Organisationer) til afløsning for de tidligere syv branchesektioner, som vi har haft i HK Privat.

Grupperne blev formelt stiftet på fem digitale landsmøder på den sidste lørdag i oktober. Her blev der valgt fem stærke bestyrelser, ligesom grupperne valgte deres repræsentation til sektorbestyrelsen, som er den øverste myndighed i HK Privat. Og de nye bestyrelser har holdt deres første møder og vil være i gang med at planlægge arbejdet.

Strukturen i din fagforening er aldrig et mål i sig selv. Den er medlemmernes værktøj til indflydelse. Og som med alle andre slags værktøj skal det holdes vedlige, og en gang imellem skal det fornys.

Således også med HK Privats organisation. Jeg håber, at de fem nye grupper vil bidrage til, at flere engagerede medlemmer bliver involveret mere direkte i udviklingen af vore overenskomster. Vi vil gerne være så tæt på jeres arbejdsliv som muligt. Kun gennem jeres input og engagerede medlemmer vil vi stå stærkt som fagforening.

Mød de fem nye formænd, og læs om grupperne