Mange kan sikkert genkende oplevelsen af at have været afsted på kursus og vende tilbage på arbejdspladsen og efter et stykke tid opdage, at alt det, man lærte, ikke rigtigt bliver taget i brug.

Den oplevelse rammer lige ned i en af de helt store udfordringer for hele efter- og videreuddannelsesindsatsen, nemlig at virksomhederne og samfundet ikke får nok ud af investeringen. Derfor består en af de helt store udfordringer i at udvikle en praksis, så den indlærte viden også bliver til anvendt viden.

Her kan du læse om et forsøgskursus hos Merrild Lavazza Danmark i Fredericia, som HK Privat har afviklet i samarbejde med Dansk Industri. Emnet for kurset var RPA - automatisering af administrative processer. Et vigtigt emne, som flere og flere medlemmer af HK Privat møder.

Det særlige ved kurset (og et par andre tilsvarende) er, at HK’erne er afsted sammen med deres leder, og at man før, under og efter kurset løbende snakker om, hvad det kan bruges til i dagligdagen. Den indlærte viden bliver således hele tiden sammenholdt med anvendelsen af den nye viden.

Evalueringen af kurset er ret entydig: Det er en succes.

Derfor arbejder vi nu på at gentage succesen over for en bredere kreds af virksomheder.

Så hvis du også hører til blandt dem, der ikke synes, at din arbejdsgiver rigtig rykker i forhold til at tage nye digitale værktøjer i brug, så kontakt din HK Privat-afdeling. Så kan du og kollegerne måske komme med i næste runde af forsøgskurser.

Og husk, at I skal have chefen med!