I Danmark har vi mange små og mellemstore virksomheder. Ja, faktisk er det en nærmest en undtagelse, hvis en virksomhed vokser sig større end 250 medarbejdere. Men uanset størrelsen på virksomheden, så er der to udfordringer, der går hånd i hånd på tværs af brancher, og de hænger uløseligt sammen; Digitalisering og it-sikkerhed. Man kan ikke komme udenom dem i 2021.

På trods af dette, så er det for mange SMV’er stadig to ord, som kan virke en kende abstrakte og ud over digitale faktura og en nødtørftig firewall, så bliver det ofte ved abstrakterne i særligt de helt små virksomheder. Den indsigt koblet sammen med, at mange SMV’er har deres fokus på at drive deres forretning, overleve i markedet og eventuelt vækste, skaber en udfordring af de helt store.

For de små og mellemstore virksomheder vader naturligt nok heller ikke ligefrem i digitale konsulenter. Og for flere af SMV’erne er den eneste eksterne rådgiver deres revisor.

Staten gør, hvad den kan. Og vi har fx en repræsentant siddende i Erhvervsministeriets Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed. Men det at stille gratis værktøjer til rådighed i bedste mening for at styrke it-sikkerheden hos danske virksomheder, er ikke sig selv nok. Ofte kræver løsningerne nemlig et sorte bælte i it eller er først relevante på et digitaliseringsniveau som mange SMV’er ikke har nået.

It-kriminalitet, cyberangreb og hacking er ikke længere bare ord fra science fiction-genren, men en realitet, som alle virksomheder er nødt til at forholde sig til. Kunder forventer - og flere og flere kræver også - at virksomheder har styr på sikkerheden. Fx er det i dag svært at blive underleverandør uden, at visse minimumskrav om it-sikkerhed følger med. Det giver desværre mening, da de mulige konsekvenser efter et hackerangreb kan være tæt på dødelige for mange virksomheder.

Der findes ikke en HK’er i alle danske SMV’er, men det er tæt på. Og den HK’er kan være nøglen til at starte en ny udvikling og øge it-sikkerheden i tusindvis af virksomheder. Men det kræver tre ting;

- At ejer/leder tager ansvar og beslutter sig for at ændre kulturen på arbejdspladsen.
- At ejer/leder og HK’eren sammen får ny viden om IT-sikkerhed på en måde, der passer ind i virksomhedens DNA.
- At erhvervsakademierne med staten i ryggen skræddersyer efteruddannelse i it-sikkerhed til den enkelte virksomhed.

I HK Privat ved vi, at forudsætningen for gode velbetalte jobs til vores medlemmer er virksomheder, som går fra overlevelse til organisk vækst. Vi ved også godt, at når en virksomhed skal forandre sin kultur, kræver det, at ejer/leder går forrest.

Fra fælles projekter med Dansk Industri ved vi, at gevinsten ved at sende chef og HK’er på kursus sammen øger chancen for tilbageløb af viden til virksomheden gevaldigt og indbygger en naturlig samtale om, hvad der skal gøres med den nye viden efterfølgende. En samtale som normalt ikke sker automatisk, når medarbejdere kommer tilbage fra efteruddannelse.

At øge it-sikkerheden har de fleste SMV’er råd til - det behøver faktisk ikke være dyrt. Men det kræver ledelse og rygrad at få alle kollegerne på en lille arbejdsplads til at ændre på de (u)vaner, der udgør en væsentlig svaghed i it-sikkerheden. Men det sagtens lykkes i fællesskab. Og det er svært at se, at der er råd til ikke at tage udfordringen alvorligt.