For sandheden er, at hvis du ikke har været medlem af en a-kasse, eller hvis du er så uheldig at ryge ud over dagpengegrænsen, og du ikke kan forsørge dig selv eller din familie, så er næste stop kontanthjælpen. Og det kan ramme alle. Det kan være den enlige mor, der efter et længere forløb med mange korte ansættelser ryger ud af dagpengesystemet eller konsulenten på 55 år, der pludselig kun møder lukkede døre på arbejdsmarkedet.

Forskellige omveje i livet har gjort, at de ikke kan få det til at hænge sammen. En situation de fleste af os håber aldrig at stå i.

Men når man så møder kontanthjælpssystemet, så er man ikke stillet ens.

Hvis du har været kommunalt ansat eller har været på en overenskomstdækket privat arbejdsplads med en kollektiv, arbejdsgiverbetalt pension, så kan du lade den stå. Hvis du derimod har betalt ind til en privat pensionsaftale og ender på kontanthjælp, så kan du efter seks måneder blive tvunget til at hæve pensionen, før du kan få yderligere kontanthjælp. Endda med den høje brandbeskatning på 60 %, som lægges på, når pensionen udbetales i utide.

Det er simpelthen ikke i orden.

For det første er det galimatias, at vi overhovedet har et system, der først tilskynder til, at man sikrer sig i sin alderdom med en pensionsordning for dernæst at pålægge borgeren at ødelægge hele det grundlag, der skulle bære en igennem alderdommen.

For det andet, så er det en proletarisering af en gruppe, der i forvejen ikke har haft glæde af det offentliges eller de stærke private, kollektive aftalers sikkerhedsnet i form af overenskomstaftaler.

For det tredje, så er det politisk besluttet, at kontanthjælpsmodtagere i fremtiden pålægges at spare op til deres pension. En ordning, der netop nu indfases frem mod 2030. Så først skal man hæve sin pension, for så bagefter at være tvunget til at bygge den op igen.

Ren gakkelak, som visse politikere ynder at udtrykke det.

Jeg kan ikke se andet resultat af forskelsbehandlingen end, at vi skaber en gruppe, der i bedste fald kommer på fode igen, men så skal starte forfra med pensionsopsparingen og i værste fald går en fattig alderdom i møde.

Gruppen er ikke overvældende stor, men det kan konsekvenserne for den enkelte blive.

Inden d. 31. maj kommer Ydelseskommissionen med sine anbefalinger til, hvordan blandt andet kontanthjælpssystemet skal gentænkes. Og der er rigeligt at tage fat på. Men kravet om, at borgeren skal hæve den private pensionsordning bør være et af de punkter, der står først for at blive fjernet.