Danmark og langt de fleste virksomheder er kommet godt igennem coronanedlukningerne. Regeringens konsekvente støtte til nedlukkede virksomheder er en vigtig del af forklaringen.

Det er ikke arbejdsløshed, men mangel på arbejdskraft, som nu er øverst på den politiske dagsorden. Det er lidt et ”luksusproblem”. Samtidig kan vi se, at inflationen for første gang i mange år er stigende, og nu er over 3 %.

I de fleste virksomheder er der mere end nok at lave, og indtjeningen er i top. Også det skal vi kun glæde os over! Det betyder alt sammen, at udgangspunktet for din og kollegernes næste lønforhandling er et andet. Nu skal lønreguleringen et godt stykke over 3 %, hvis vi alene skal fastholde reallønnen.

Og gerne højere op, hvis vi også skal sikre os en fair andel af virksomhedernes gode indtjening. Den situation skal vi - og formentlig også arbejdsgiverne - selvfølgelig lige vænne os til.

En lukket kuvert med en kort besked fra arbejdsgiveren om, hvor stor stigningen skal være denne gang, er ikke nok. Du og kollegerne skal insistere på en egentlig forhandling. Det har man ret til ifølge såvel overenskomsterne som funktionærloven.

Men en forhandling er ikke meget værd, hvis den ikke er ordentligt forberedt. Brug derfor HK Privats lønstatistik (hk.dk/loentjek) - hvad er ”markedsprisen” på det job, du sidder i?

Tag snakken blandt kollegerne - uanset om i forhandler samlet eller individuelt. Og forhandler du selv din løn, så skal du kende din markedspris, du skal kunne sætte ord på alt det, du laver, du skal have besluttet dig for, hvad du går efter - og hvor lidt du vil lade dig nøje med.

Visualiser forskellige forløb af forhandlingen for dig selv eller tag HK’s onlinekursus i lønforhandling (bit.ly/træn-din-lønforhandling). Nogen kan godt føle ubehag ved tanken om konfrontationen med arbejdsgiveren. Det kan arbejdsgiveren måske også? Svaret på det er ikke at undgå forhandlingen, men at forberede den godt.

Og husk så lige, at lønnen er ikke en almisse! Det er prisen på din arbejdskraft!