Mand med barnevogn

Vi skal kunne gøre det mere lige. Blive bedre til at dele - også når det gælder noget så dejligt og vigtigt som barselsorlov.
For det er altså for skævt, når kvinder stadig tager otte gange - 8 gange - så meget barsel som mænd.

For det koster på ligestillingen. At mødre så entydigt er førende i barsel, er den største årsag til uligeløn, og samtidig én af de væsentlige forklaringer på, at kvinder i mindre grad bliver chefer.

Det kan aflæses direkte i lønstatistikkerne, når kvinder har været på barsel. De går typisk glip af lønstigninger op til barslen, under barslen, og også når de lander tilbage i jobbet igen. Det er jo ingen måde rimeligt.

Derfor har vi som arbejdsgivere og lønmodtagere en fælles interesse og en fælles opgave i at få gjort det med barsel mere lige.
Heldigvis får vi nu vigtig hjælp til den udvikling med de nye barselsregler, som øremærker 11 ugers barsel til mor og far. Det er et godt skub i retning af en mere jævn fordeling mellem forældrene. Reglerne har kun levet godt tre uger - og de gør det ikke alene.

Vi bærer et fælles ansvar for at puffe til vanerne og kulturen, så det bliver lige så naturligt for mænd at ønske og tage barsel, som det er for kvinder. Nøglen til forandring ligger hos flere end forældrene - både chefer og kollegers tilgang er helt afgørende.

Få det nu til at være hverdagsagtigt og selvfølgeligt at tale med de vordende fædre om barselsorlov - spørg hellere, hvornår skal hans barselsuger ligge, end spørg om, han skal holde barsel.

Alt for mange har i forbindelse med indførelsen af de nye barselsregler bidraget til myten om, at nu må man slet ikke længere bestemme noget selv i hjemmet, og nogle har endda brugt ordet »barselstvang«. Det er en skæv udlægning, for der er fortsat rig mulighed for den enkelte familie for selv at styre fordelingen af barslen i den nye model. Der er stadig 26 uger, som man helt frit kan fordele mellem de to forældre. Så det er på ingen måde en tvangsmodel.

Fuld løn under barsel

Det vil klæde os alle at bakke op for børnenes og ligestillingens skyld, i stedet for at miskreditere de nye barselsregler. For det er gået alt, alt for langsomt med at få fordelt barselsorloven mere lige. Vi skylder dog som arbejdsgivere og fagforeninger at få ryddet op i ordningerne, så far/den anden forælder er sikret lige så mange uger med fuld løn under barsel som den mor, der har født barnet. Det skal der klart tales om ved de kommende overenskomstforhandlinger.
Og det må der findes en løsning på.

Jeg noterer med begejstring, at flere større virksomheder helt af sig selv har justeret deres barselsordninger, så mødre, fædre og medforældre har samme adgang til fuld løn under barsel.
Novo Nordisk er én af dem, som nu giver barsel med fuld løn i otte måneder, uanset om man er mor, far eller medforælder.

Jeg håber, at vi snart kan registrere, at barsel bliver fordelt mere lige, og ikke mindst at det på sigt også kan ses i lønstatistikkerne og på pensionsopsparingerne, så det ikke skal være så dyrt for kvinder at blive mødre.

Vi bærer et fælles ansvar for at puffe til vanerne og kulturen, så det bliver lige så naturligt for mænd at ønske og tage barsel, som det er for kvinder. Nøglen til forandring ligger hos flere end forældrene - både chefer og kollegers tilgang er helt afgørende.