English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

Simon Tøgern

Sektorformand | HK Privat

Jeg arbejder hver dag for, at HK Privat danner rammen om stærke kollegiale fællesskaber. Vi skal være stærke på arbejdspladserne og som overenskomstpart. Vi skal være fremme i skoen og tilbyde medlemmerne aktiviteter, der understøtter og udbygger deres faglighed.

BlogIndlæg

Log ind som medlem