Som repræsentant for lønmodtagere i de private østjyske virksomheder, følger jeg med stor interesse de offentlige overenskomstforhandlinger, som er i gang lige nu.

I modsætning til de private, lider de offentlige arbejdsgivere ikke umiddelbart et økonomisk tab, hvis det ender med konflikt.

Det gør til gengæld du og jeg, og alle andre borgere i Danmark. Ingen pasning af børn i daginstitutioner, ingen skoler, ingen undersøgelser på hospitalerne, pas og kørekort kan ikke fornys og der vil alene være et nødberedskab til at tage sig af akutte og livstruende situationer hos politi, brand og redning.

Derfor er befolkningens opbakning og sympati meget væsentlige elementer i en konflikt på det offentlige område.

Her spiller lønmodtagerne på det private område en stor rolle. De har i mange år været vant til en svækkelse af deres eget faglige sammenhold. De oplever dagligt, at overenskomsterne ikke overholdes og mange føler, at fagforeningerne er langt væk og uden praktisk betydning. De oplever liberalisme som den førende ideologi, hvor det private står over det offentlige og det individuelle over det kollektive.

Derfor er der ikke nødvendigvis en forståelse blandt de privat-ansatte for den konflikt, der lige nu truer hos vores offentlige kollegaer.

Men det bør der være! Det handler om forhandling af overenskomster. Dem, der giver dig ret til løn under sygdom, mulighed for betalt efteruddannelse, pensionsordninger, barnets 1. sygedag. Kort sagt alle de goder, store som små, du har på din arbejdsplads.

Hvis vores kollegaer i det offentlige ikke får de private lønmodtageres opbakning til kampen, så vil de – og ikke mindst fagbevægelsen – stå svækket tilbage. Det er ikke godt for dig, næste gang, der skal forhandles overenskomst på dit område.

I fagbevægelsen skal vi i den grad ud over stepperne og fortælle og forklare, hvad forhandlingerne har af betydning for både private- og offentligt ansatte. Vi skal være meget bedre til at skabe en forståelse for vores overenskomster, og hvorfor de er så vigtige. Men du skal også involvere dig i den debat.

Tal med din nabo, dine venner, dine kollegaer og ikke mindst dine børn. Hvis du ikke fik overenskomstens goder, hvad ville du så mangler i din hverdag? Er du ikke dækket af en overenskomst, hvad ville du så gerne have, som eksempelvis dine offentlige kollegaer har?

Kære lønmodtagere. Uanset om du er privat- eller offentligt ansat, så er det en fælles kamp Så interesser jer for hinanden. Bak op om overenskomstforhandlingerne i 2018.