Der er brug for både mænd og kvinder på de danske arbejdspladser. Og uanset hvilket køn man har, er man lige meget værd. Ligestillingsdebatten raser i denne tid om øremærket barsel til fædre. Et vigtigt skridt på vejen til øget ligestilling, som HK bakker op om.

Men i hele ligestillingsdebatten glemmer vi diskussionen om, hvem, der bliver hjemme fra arbejde, når de syge børn skal passes.

Det koster op mod 1 million fraværsdage, at de ansatte på landets virksomheder bliver hjemme for at passe syge børn, og ofte er det mor, der tager tjansen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik havde danske mænd i 2014 i gennemsnit 0,38 fraværsdage på grund af barn syg pr. fuldtidsansat, mens kvinder havde 0,69 dage. Kvinder har altså dobbelt så mange fraværsdage som mænd, når syge børn skal passes.

Det er jo altid trist, når børn bliver syge, men det er et stort ligestillings-problem, at det primært er kvinderne, der bliver hjemme og passer dem. Vi har ingen statistik på, hvad det gør ved arbejdsgivernes eller kollegaernes syn på kvinder med små børn, men vi opfatter det som almindelig kendt, at hverken arbejdsgivere eller kollegaer er begejstrede for en kvindelig kollega, der igen og igen ikke kan møde på arbejde, fordi hun har et sygt barn.

HK arbejder hver dag med at skaffe arbejde til vores ledige medlemmer. Men når to kvinder er lige kvalificerede til et job, så er det tydeligt, at arbejdsgiverne vælger hende, hvor risikoen for mange fraværsdage på grund af syge børn, er mindst.

 

Far skal også passe de syge børn

 

Det er også helt tydeligt, at især de private arbejdsgivere ser på fraværsstatistikken – både de ansattes egen sygdom og fravær på grund af børns sygdom – når de skal udpege medarbejder, der skal fyres i forbindelse med nedskæringer eller omstruktureringer. 

Det lette ville være at skyde på arbejdsgiverne, som problemet. Men sådan er det ikke kun. Det er os alle, der har et fælles problem, og det kan kun løses hjemme i familierne.

I de landsdækkende overenskomster, har fagforeningerne og arbejdsgiverne indarbejdet en aftale om, at ansatte må blive hjemme på barnets 1. og i nogle tilfælde 2. sygedag. Retten til barnets 1. sygedag er altså ikke vedtaget ved lov af Folketinget. Det er en aftale der er lavet for begge køn – både mor og far.

Vi kan ikke, som med øremærket barsel til fædre, lave øremærket ret til fravær på grund af syge børn for fædre. Den manglende ligestilling på området kan heller ikke løses ved lovgivning eller direktiver fra EU. Det skal løses hjemme i den enkelte familie, og det er særligt kvinderne, der skal åbne øjnene for, at de skaber stor ulighed for dem selv, når de melder ’barn syg’ dobbelt så ofte, som mændene. Vi ser jævnligt, at det ikke bare koster på karriere-mulighederne på arbejdsmarkedet, men i særdeleshed på lønudviklingen.

Ifølge forskere vælger kvinderne oftere end mænd familielivet, og dermed opgaven med at passe syge børn. En del af forklaringen, ifølge forskere, er også, at det ofte er mændene, der forfølger karrieremulighederne og tjener mest. Men det er ingen undskyldning for at overlade pasningen af børnene til kvinderne.

Uanset, hvilket job man har, hvor høj en løn man har, og hvor meget prestige, der er i ens job, så er vi alle ansat, fordi der er brug for os på arbejdspladsen. Det gælder både mænd og kvinder. Der er derfor intet naturligt i, at det er far der tager på arbejde, mens mor bliver hjemme. Derfor er kvinderne nødt til, for deres egen skyld, at tage kampen derhjemme, og insistere på, at far i højere grad bidrager til pasningen af syge børn.