HK.dk logo

11. marts 2014

Vi vil så gerne have flere gode kollegaer

I Dansk Laborant-Forening tror vi på, at løfter man en opgave i fællesskab, så når man længst. Derfor mener vi det også, når vi siger, at manglen på laborantarbejdskraft kan blive et samfundsproblem, hvis ikke vi får uddannet laboranter nok til fremtiden.

Vi vil så gerne have oprettet flere laborantpraktikantstillinger – og dermed sikre uddannelse af flere, gode kollegaer i fremtiden.

Det er et fælles ansvar – skolerne, arbejdsgiverne og os som faglig organisation, der kender faget og dens fremtid.

Der bliver i disse år sagt og skrevet meget om antallet af laborantpraktikantstillinger. Er der sket et fald eller er der kommet flere?

Det spørgsmål kan hurtigt blive som at måle længden på en elastik. Det afhænger af, hvor hårdt man strækker den – før den brister.

Fakta er, at optaget af laborantstuderende igennem de seneste år har været stødt stigende. Samtidig ser vi – som en positiv udvikling – at frafaldet på uddannelsen har været mindre. Skolerne er med andre ord blevet bedre til at holde de studerende på skolebænken.

Fakta er, at flere derfor står parat efter 3. semester og 1½ år på skole, når de studerende skal ud i et års lønnet praktik.

Fakta er, at antallet af praktikparate studerende ikke længere hænger sammen med antallet af udbudte praktikpladser.

Det øgede optag af laborantstuderende er med andre ord ikke længere i harmoni med antallet af praktikpladser.

Ifølge bekendtgørelsen skal skolerne godtgøre, at den sammenhængskraft er til stede. Desværre er arbejdsmarkedet ikke fulgt med – og derfor mangler der de nødvendige praktikpladser.

Dansk Laborant-Forening følger udviklingen med statistikker og datasæt. Den slags er vi gode til i vores fag. Og vi bringer derfor i fagbladet LABORANTEN to gange om året en oversigt over dimittender.

Vi bringer først og fremmest de oversigter, da Dansk Laborant-Forening ønsker at formidle både bredden i faget og som ideer til spændende projekter, laborantpraktikanter kan arbejde med som afslutning på deres uddannelse.

Kobler vi de oversigter sammen med et estimeret antal af praktikparate 3. semester laborantstuderende – hvor vi har indregnet de frafaldsprocenter, som Dansk Laborant-Forening kender til – ender vi med dette diagram. 

Oversigt over udvikling i praktikparate studerende og laborantpraktikantstillinger

De seneste år har Dansk Laborant-Forening udbudt en række praktikantvejlederkurser. Det fortsætter vi gerne med, da erfaringer har vist, at øget kendskab til praktikforløbets indhold fremmer interessen for at ansætte laborantpraktikanter.

Fakta er, at årsagen til de manglende praktikpladser ikke alene skyldes dårlig økonomi, besparelser og krisestemning – men derimod, at alle parter skal blive meget bedre til at fortælle den gode historie om fordelene ved at påtage sig et samfundsansvar og uddanne fremtidige kollegaer.

Fakta er, at fremtiden også får brug for kompetente laboranter. Først og fremmest fordi faget er en hjørnesten blandt andet i forskningens og kontrollen af sikre fødevarers verden – i verdens bedste (og vigtigste) fag – også for alle andre end lige faget.

Elevpladser Uddannelse
Susanne Bahne Hansen - HK fagforening

Susanne Bahne Hansen

Formand

Dansk Laborant-Forening

Jeg er til daglig ansat som laborant hos Novozymes A/S i Bagsværd. Jeg har været laborant i mere end 10 år og blev valgt til formand for DL-F i 2012. Som formand er jeg frikøbt et par dage om ugen, og det er vigtigt for mig at være på jobbet resten af tiden, så jeg bevarer kontakten med faget og ved, hvad der rører sig.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk