HK.dk logo

25. marts 2014

Kan vi blive for kloge?

Vi har brug for at blive dygtigere, men dygtiggørelse finder ikke alene sted på et universitet. Det finder sted mange steder i uddannelsessystemet.

Det fortalte Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen til Politiken den 20. marts.

Med de ord lægger Uddannelsesministeren op til fornyet debat på det videregående uddannelsesområde.

På landets laborantarbejdspladser og laborantskoler debatteres også uddannelsesniveau og kompetencer – og især værdien af vores arbejde.

På den ene side står studerende, der efterlyser mere tid til studiet – bare ½ år ekstra, siger de studerende – på den anden side ønsker både Christiansborg og erhvervslivet de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet.

Paradokset er, at laborantuddannelsen har altid forandret sig. Som nedenstående skema viser, er der sket markante forandringer i uddannelsens længde gennem årene.

 Årstal Hvad 
1940-1941 Teknologisk Institut, København, opretter aftenkurser 2 gange ugentligt på 100 timer i alt 
1945 Teknologisk Institut, København, opretter dagskurser på 2 måneder, i alt 300-400 timer 
1946-1947 2 måneders kursus
1947-1958 3 måneders kursus
1948 Jysk Teknologisk Institut opretter kurser
1958-1961 5 måneders kursus hos A+C
1961-1982 5 måneders kursus hos AB og AC
1970-1981 10 måneders forsøgskursus Abcf
1982-1991 10 måneders kursus Abcf
1991 Erhvervsuddannelse, vekseluddannelse 3½ år incl. praktik
1992-2000 Kortere Videregående Uddannelse (KVU) med 1½ år på skole + 1 år i praktik
2000-2009 Erhvervsakademiuddannelse (laborant AK (KVU)) med 1½ år på skole og 1 år i praktik, fordelt på virksomhedsuddannelse (½ år) og traineeforløb (½ år)
2009- Erhvervsakademiuddannelse (KVU) ændres til 1½ år på skole og 1 år i praktik som samlet forløb 


Det er med andre ord snart 25 år siden, at laborantuddannelsen forandrede sig til en KVU uddannelse (erhvervsakademiuddannelse). Faget har forandret sig meget igennem 25 år – det samme har uddannelsens indhold.

Spørgsmålet er, om der skal endnu mere til.

Når debatten kommer til at dreje sig om at bevæge sig fra et niveau til et andet – fra erhvervsuddannelse til erhvervsakademiuddannelse i dag – og måske i fremtiden til en professionsbachelor – ja, så går en række mekanismer i gang.

Hvordan skaber vi en nuanceret debat om uddannelsesniveau, indhold og målgruppe? Og er det altid til det bedre, når uddannelser forandres?

Bioanalytikeruddannelsen blev for en række år tilbage ændret til en professionsbachelor. Og det har haft betydning for fagets syn på sig selv – men ikke nødvendigvis de opgaver, der fortsat skal udføres.

Forestiller vi os, at laborantuddannelsen engang i fremtiden skulle bevæge sig til en professionsbacheloruddannelse, så bør det gøres med hensyntagen til faget og dets håndværk.

Men også som en seriøs stillingtagen til hvilke kompetencer, der i fremtiden bliver brug for og efterspørges på landets laborantarbejdspladser.

Alt andet vil være som den berømte struds, der stikker hovedet i jorden.

Og lad mig så endelig slå fast, at de mange kollegaer der har rundet diverse jubilæer, deres kompetencer forsvinder aldrig. En på papiret ændring af uddannelsens indhold og niveau vil aldrig betyde, at dygtige medarbejders evner og viden forsvinder over en nat. Det har aldrig været tilfældet – alle de gange, hvor laborantuddannelsen har ændret sig.

Det kan derimod fremtidssikre job til de kollegaer, der kommer efter os.

Derfor er debatten om faget, indholdet og udviklingen vigtig. Den rette løsning er først og fremmest at tage debatten, analysere og vurdere – og være med til at træffe den rette beslutning.

Det gør Dansk Laborant-Forening – hver dag – for fagets skyld – og sammen med medlemmerne. 

Kompetencer Uddannelse
Susanne Bahne Hansen - HK fagforening

Susanne Bahne Hansen

Formand

Dansk Laborant-Forening

Jeg er til daglig ansat som laborant hos Novozymes A/S i Bagsværd. Jeg har været laborant i mere end 10 år og blev valgt til formand for DL-F i 2012. Som formand er jeg frikøbt et par dage om ugen, og det er vigtigt for mig at være på jobbet resten af tiden, så jeg bevarer kontakten med faget og ved, hvad der rører sig.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk