HK.dk logo

06. juli 2015

På med kitlen

En fremgang på 21 procent på landsplan. Så mange flere vil være laborant i fremtiden. Dermed indtager laborantuddannelsen i år pladsen som den suveræne vinder i fremgang målt på antal ansøgere i oversigten fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.    

Laborantuddannelsen er attraktiv for de studerende, den er både teoretisk og praktisk på samme tid. Samtidig er ledigheden på landsplan på under to procent.

De unge har sat deres kryds ud for en uddannelse med fokus på naturfaglige kompetencer og teknologiforståelse.

Miljøteknologuddannelsen har som en forholdsvis ny uddannelse også vist stigninger i ansøgerfeltet de seneste år – interessen for miljøet vokser – og fagets identitet vokser med.

Erhvervsakademiuddannelserne – og derfor både laborant- og miljøteknologuddannelserne - bliver rost af arbejdsgiverne og erhvervslivet – som uddannelser der kan noget – og ved, hvordan tingene skal udføres i en praktisk hverdag.

Samtidig efterspørger især det private arbejdsmarked medarbejdere med en teknisk og naturvidenskabelig baggrund.

De kommende studerende bør derfor have masser at glæde sig til.

En brat opvågning?

Endnu kender vi ikke optagelsestallene officielt – men uofficielt kender vi lidt til dimensioneringen på laborantuddannelsen – og dermed antal studiepladser – alligevel.

Billedet viser, hvordan antallet af studiepladser på laborantuddannelsen de kommende år vil udvikle sig – med den seneste dimensioneringsaftale, der i 2014 blev indgået mellem uddannelsesinstitutionerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fra 483 i 2015 til 427 i 2018 – et fald på 12%.

Dermed kommer – med et øget antal ansøgere – en øget konkurrence om studiepladserne – men forhåbentlig også en øget chance for en praktikplads.

Desværre er antallet af praktikpladser i forhold til studiepladser fortsat i minus – og uden en praktikplads kan de studerende ende med at få sig en lang næse som eneste resultat.

Derfor mener DL-F, at neddimensioneringen på laborantuddannelsen er fornuft – antallet af studiepladser og praktikpladser skal hænge sammen.

Der bliver brug for jer

Der bliver også i fremtiden brug for laboranter til at forske og analysere alt lige fra fødevarerne i butikkerne til medicinen, vi indtager. Men uden de nødvendige praktikpladser bliver der ikke uddannet det rette antal laboranter.

Det er faktum.

Det kræver, at arbejdsgiverne åbner dørene for de studerende, tager ansvaret på sig og er med til at uddanne fremtidens eftertragtede medarbejdere.

Der bliver i fremtiden også brug for miljømedarbejdere, der kan sikre et godt miljø og miljømedarbejdere, der arbejder professionelt med klimaforandringerne – på den praktiske måde.

De to uddannelser inden for DL-Fs organiseringsområde har derfor fremtiden med sig – og de flotte ansøgertal på laborantuddannelsen beviser, at de unge bestemt gerne vil gå den naturvidenskabelige vej.

Fremtidens laborantuddannelse

I DL-F arbejder vi for, at laborantuddannelsen i fremtiden skal være en ren professionsbacheloruddannelse. Den slags sker ikke over en nat.

Og derfor skal DL-F fortsat arbejde for en god og allerede eksisterende overbygningsuddannelse for medlemmerne.

Spørgsmålet er samtidig, om den eksisterende overbygningsuddannelse bør udbygges, så også vores miljøteknologer kan få sig en overbygningsuddannelse på SU – og dermed flere kompetencer inden for deres fagområde – på lige fod med laboranterne.

Det scenarie ser jeg også som en oplagt arbejdsopgave at tage fat på – som fagets forening – med baggrund i den viden DL-F og HK har inden for miljømedarbejdernes arbejdsfelter.

Juli er sommerferieperiode for de fleste – for DL-F er juli lig med fast arbejde, når emnet drejer sig om uddannelsespolitik – i år med ekstra god grund til at være stolte over den store interesse – for verdens bedste fag.

Studerende Job og uddannelse
Susanne Bahne Hansen - HK fagforening

Susanne Bahne Hansen

Formand

Dansk Laborant-Forening

Jeg er til daglig ansat som laborant hos Novozymes A/S i Bagsværd. Jeg har været laborant i mere end 10 år og blev valgt til formand for DL-F i 2012. Som formand er jeg frikøbt et par dage om ugen, og det er vigtigt for mig at være på jobbet resten af tiden, så jeg bevarer kontakten med faget og ved, hvad der rører sig.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk