HK.dk logo

24. august 2015

TTIP - lidt for smart?

TTIP

EU spørgsmål er sjældent et emne, vi tager op til debat – på arbejdet eller over middagsbordet. Ikke desto foregår der i EU politiske drøftelser, der kan få betydning for vores arbejdsliv i fremtiden.   

EU og USA er i fuld gang med forhandlinger om en stor, international frihandelsaftale, der skal lette eksporten og ikke mindst investeringerne på tværs af Atlanten. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) hedder aftalen – og de seneste måneder har emnet (endelig) nået den offentlige debat, da aftalen kan få betydning for os alle.

Før sommerferieperioden holdte min arbejdsgiver et debatmøde om TTIP. I invitationen blev lagt op til et debatarrangement – men det viste sig at blive en smule anderledes.

På mødet deltog en række eksterne repræsentanter, der alle udtrykte sig positivt om TTIP – og kollegaer gav efterfølgende over for mig udtryk for, at de følte sig en smule manipuleret – også af vores arbejdsgiver, der samstemmende med de inviterede gæster, udtrykte sig alene positivt om TTIP.

Men fordi det er godt for ens arbejdsgiver – er det ikke nødvendigvis godt for Danmark – for vores ansættelsesvilkår, for arbejdsmiljøet, for klimaet – og dermed for os alle som borgere.

Dansk erhvervsliv allerede rost aftalen, mens den danske fagbevægelse er overvejende positiv. Omvendt har en række især venstrefløjs- og miljøorganisationer råbt vagt i gevær overfor aftalen, som de mener vil betyde, at multinationale selskaber og investorer vil kunne sagsøge stater for at bremse deres muligheder.

EU spørgsmål er langt fra et let debatemne.

Derfor har Dansk Laborant-Forening valgt at bringe en artikel i medlemmernes fagblad, hvor vi belyser emnet yderligere. Den finder du her i LABORANTEN nr. 8-2015.

Særligt begrebet ISDS har de seneste måneder trukket overskrifter i Danmark. ISDS står for Investor-to-State Dispute Settlement, og det betyder, at virksomheder kan anlægge sag mod stater ved et voldgiftstribunal, hvis de mener, at deres investeringer er truet af lokale krav til eksempelvis sundhed og sikkerhed.

I den sammenhæng er det også værd at bemærke, at USA har ikke ratificeret de fleste af ILO’s (International Labour Organization) kerneområder. Det kan få konsekvenser, hvis USA med TTIP og ISDS som argument angriber rettigheder – og særligt nyerhvervede lønmodtager rettigheder – på det danske arbejdsmarked som konkurrenceforvridende.

Og med det argument anlægger sag mod Danmark via ISDS.

Det kan få konsekvenser for lønmodtagernes vilkår i Danmark – for dig og for mig.

Sker det, bliver der tale om et ræs mod bunden – hvor laveste fællesnævner kan blive konsekvensen.

Derfor er mere debat om TTIP yderst vigtig for du og jeg.

Selvfølgelig kan en frihandelsaftale også medføre positive elementer med sig.

Og vi skal passe på med at råbe "ulven kommer" – hvis TTIP ender med at blive en god aftale.

Men lige nu har jeg svært ved at gennemskue, om TTIP er en "ulv i fåreklæder" eller en fordel for os som lønmodtagere.

Derfor hilser jeg de seneste måneders øget debat om emnet velkommen.

Links:

Læs mere om emnet i LABORANTEN nr. 8-2015 her: LABORANTEN nr. 8-2015

Læs mere om emnet i HK/Privat bladet nr. 5-2015 her: HK/Privat bladet nr. 5-2015 

Læs mere på EU’s temahjemmeside: EU og TTIP

Susanne Bahne Hansen - HK fagforening

Susanne Bahne Hansen

Formand

Dansk Laborant-Forening

Jeg er til daglig ansat som laborant hos Novozymes A/S i Bagsværd. Jeg har været laborant i mere end 10 år og blev valgt til formand for DL-F i 2012. Som formand er jeg frikøbt et par dage om ugen, og det er vigtigt for mig at være på jobbet resten af tiden, så jeg bevarer kontakten med faget og ved, hvad der rører sig.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk