HK.dk logo

04. september 2017

Slip nu håndbremsen

I slutningen af august valgte Dansk Laborant-Forening/HK at tage kontakt til Uddannelses- og Forskningsudvalget på Christiansborg, da landsforeningen blev gjort bekendt med, at blandt andet laborantuddannelsen kan stå over for en kraftig reduktion på hele 25% i taxameter-tildelingen. Så vi sendte en lille brev:   

Til Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind samt Uddannelses- og Forskningsudvalget:

Dansk Laborant-Forening har med interesse og undren læst forslaget til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Der er forståelse for behovet for en forenkling af systemet, men det giver ikke mening, at taksten for laborantuddannelsen ser ud til at blive sænket.

En lille uddannelse i optagelsestal, og deraf små hold, men med meget laboratorietid er en forudsætning for en laborantuddannelse af høj kvalitet. Hvis kvaliteten af uddannelsen skal bevares på det høje niveau, den har i dag, er det en nødvendighed, at taksten ikke sænkes yderligere.

Ud fra ledighedstallene fra HK’s A-kasse kan vi oplyse, at laborantfaget pt. har en landsledighed på ca. 2,5 procent. Laboranterne er således en attraktiv faggruppe på landets arbejdspladser, hvor især medicinalindustrien er en stor aftager af laboranter.

Laborantuddannelsen koster, og det er der en god forklaring på. De jobfunktioner, laboranter varetager på virksomhederne, kræver viden om og kendskab til mange forskellige forsknings- og analysemetoder.

Denne viden opnås bedst, hvis der har været mulighed for at arbejde med det i praksis allerede under uddannelsen på skolerne, så de studerende er bedst forberedt på den virkelighed, de møder i deres praktikforløb.

Til behagelig, og forhåbentlig oplysende læsning, er her linket til en pjece, der beskriver de mange forskellige jobfunktioner, der varetages af vores medlemmer: De 9 jobprofiler.

Heraf fremgår det også tydeligt, at disse kompetencer kun opbygges optimalt, når basisuddannelsen indeholder alle de laboratorietekniske facetter.

Og hvad så nu?

I Dansk Laborant-Forening er brevet blot det seneste eksempel på, at vi tager uddannelsespolitik alvorligt.

Tilbage i 2014 ramte en neddimensionering laborantuddannelsen, der nu viser sig at være det første skridt på en stejl vej nedad mod en økonomisk forringelse på det videregående uddannelsesområde.

Sammen med det i finansloven 2018 fremførte forslag om at videreføre omprioriteringsbidraget med 2% frem til 2021, kan det betyde et øget økonomisk pres på det videregående uddannelsesområde.

Den slags grønthøster-metoder kan umuligt gå upåvirket forbi på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne, hvor særligt de mindste laborantskoler kan stå over for en alvor økonomisk udfordring – hvor holdene er naturligt små – men samtidig har en forpligtigelse til at udbyde et lokalt, bredt udbud af erhvervsakademiuddannelser.

I værste fald kan både en ændring af taxameter-tildelingen og det fortsatte omprioriteringsbidrag føre til en kvalitetsmæssig forringelse af undervisningen på laborantuddannelsen – eller ændringer i udbuddet af laborantuddannelsen på landsplan.

Invester dog i fremtiden!

Der bliver uden tvivl brug for veluddannet laboranter i fremtiden – men det kræver, at Christiansborg stopper deres besparelser på det videregående uddannelsesområde.

Så kære Christiansborg-politikere, slip håndbremsen og invester nu i uddannelse!

Links:

Læs vores henvendelse til Uddannelses- og Forskningsudvalget på Folketingets hjemmeside her: Brev fra DL-F.

Læs mere om vores 9 jobprofiler her: De 9 jobprofiler.

Interesserer du dig for uddannelsespolitik, så følg Uddannelsesalliancen (facebook link) her: Uddannelsesalliancen.

Jeg har tidligere skrevet et blog-indlæg om nyt bevillingssystem her: Hold sparekniven væk fra laborantuddannelsen, Pind.

 

Uddannelse Studerende
Susanne Bahne Hansen - HK fagforening

Susanne Bahne Hansen

Formand

Dansk Laborant-Forening

Jeg er til daglig ansat som laborant hos Novozymes A/S i Bagsværd. Jeg har været laborant i mere end 10 år og blev valgt til formand for DL-F i 2012. Som formand er jeg frikøbt et par dage om ugen, og det er vigtigt for mig at være på jobbet resten af tiden, så jeg bevarer kontakten med faget og ved, hvad der rører sig.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk