Hver dag er 17.000 danskere sygemeldte fra deres arbejde på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det viser beregninger fra FTF. Og ifølge Beskæftigelsesministeriets tal koster dårligt arbejdsmiljø det danske samfund 80 milliarder kroner. Hvert år.

 

Udgifterne til sundhedsvæsenet og til sygedagpenge, produktionstabet og de manglende skatteindtægter er alt sammen noget, der bonner ud på minus-siden i regnskabet. Oven i kommer de menneskelige omkostninger. De hverken kan eller skal gøres op i penge, men det bliver de ikke mindre alvorlige af. Tværtimod.

Ung mand med telefon, der ser ked ud af det

 

 

Som afdelingsformand for HK MidtVest synes jeg, det er tankevækkende, at vi i Danmark har masser af regler, der passer på dig, når du er på job – bare ikke når det gælder stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

 

Er det ikke snart på tide, at vi får regler om psykisk arbejdsmiljø? Så vi kan gøre op med, at alt for mange bliver ramt af stress? I trafikken har vi færdselsregler for at undgå, at folk kommer til skade. Men når det handler om, hvordan vi færdes sammen på arbejdspladsen for at undgå problemer som stress, har vi ikke andet end et par overordnede paragraffer i lovgivningen. Det er ikke nok. Vi har brug for klare regler – nu.

 

Derfor foreslår HK:

 

  • Nye regler skal slå fast, at arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdsmængde og arbejdstid hænger sammen.
  • Ledere skal have mere og bedre uddannelse om psykisk arbejdsmiljø.
  • Arbejdsgiver skal forebygge og håndtere mobning, seksuel chikane og konflikter på arbejdspladsen.
  • Arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdspladsens politikker om, hvordan man forebygger og bekæmper stress, rent faktisk virker i praksis og ikke bliver på papiret.

 

Det koster dyrt at lade være med at styrke det psykiske arbejdsmiljø – både menneskeligt og økonomisk. Det kan vi som samfund ikke leve med. Desuden er det sund fornuft at bruge det gode psykiske arbejdsmiljø til at skabe virksomheder i verdensklasse.

 

Artiklen er opdateret 11. januar 2019

Du får juridisk rådgivning og retshjælp

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.