I 2019 skød Fagbevægelsens Hovedorganisation kampagnen ArbejdsMiljøRepræsentantåret 2019 (AMR 19) i gang. Den fortsætter ind i 2020, og det er godt. Arbejdsmiljøet er et emne, som bliver mere og mere aktuelt – blandt andet set i lyset af den stigning i antallet af stress-tilfælde, vi ser ramme danskerne, næsten som en epidemi.

 

I HK arbejder vi hårdt på at få så mange af vores prioriteter med, når der i løbet af vinteren bliver lagt sidste hånd på den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, der ventes at være færdig i foråret 2020. At vi får en selvstændig bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø er hårdt tiltrængt.

 

Hænder, der holder beskyttende om figurer af mennesker

 

Hvis vi bliver ramt af stress og må sygemeldes eller på anden vis ikke i en periode kan varetage vores job, skal der være et sikkerhedsnet. Det samme gælder, hvis vi bliver arbejdsløse. Det sikkerhedsnet har vi set blive mere og mere skrøbeligt i og med, at dagpengene bliver mindre og mindre værd.

 

I HK mener vi, at dagpengene skal følge udviklingen i lønnen, så vi kan føle os trygge, hvis vi mister vores ståsted i arbejdslivet. Vi har – for at sikre medlemmerne større tryghed – indført lønforsikringer for langt de fleste. I 2019 fik medlemmerne af HK Privat kollektiv lønforsikring som en del af det almindelige fagforenings- og a-kassemedlemskab. Forsikringen sikrer, at du kan få op til 80 procent af din hidtidige løn i de første 6 måneder, du er ledig. Også i HK Kommunal og Stat er der kollektiv lønforsikring.

 

Angående dagpenge – med finansloven bliver det alligevel muligt for danske a-kasse medlemmer, der har arbejdet i udlandet, at få dagpenge i Danmark. Opholdskravet bliver afskaffet fra 1. februar 2020, og har du i løbet af 2019 meldt dig ud af en a-kasse på grund opholdskravet, får du mulighed for at få genoprettet dit medlemskab uden tab af anciennitet. Det er godt.

 

Finansloven for 2020 giver et løft til velfærden, og det er vi glade for. Jeg glæder mig især over, at der bliver tilført flere midler til skattevæsenet, at uddannelsesloftet bliver afskaffet fra 1. juli 2020 og, at omprioriteringsbidraget på undervisning, uddannelse og kultur stopper.

 

Uddannelsesinstitutionerne, hvor der de seneste år er blevet skåret helt ind til benet, får dog ikke flere penge. De skal bare ikke spare så meget. Og ærgerligt er det, at det stærkt omdiskuterede omprioriteringsbidrag heller ikke denne gang bliver fjernet som generelt spareværktøj på statens budgetter.

 

Der er fuld fart på digitaliseringen ude på de midt- og vestjyske arbejdspladser. I HK MidtVest har vi i 2019 på forskellig vis forsøgt at sætte fokus på den digitale udvikling blandt andet gennem arrangementet Digitale Karriereveje, som vi afholdt i november. Vi har også haft besøg af robotten Pepper, der som praktikant i afdelingen har budt velkommen til gæster i huset. I 2020 vil vi fortsætte med at italesætte behovet for efter- og videreuddannelse. Det er simpelthen tvingende nødvendigt, at vi hele tiden fornyr vores kompetencer, så vi som HK’ere er parate til at varetage fremtidens job.

 

I den nye hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som LO og FTF 1. januar 2019 blev lagt sammen til, skal der inden udgangen af 2020 være etableret lokale sektioner. Drøftelserne om en fremtidig struktur er godt i gang. I HK MidtVest er vi spændte på, hvordan strukturen kommer til at se ud, og vi håber, at det gode samarbejde mellem de lokale faglige organisationer kan fortsætte. Sammen er vi stærkere.

 

Godt nytår!

Artiklen er opdateret 06. januar 2020

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.