To kvinder står bag ved mandlig kollega, som de hvisker om.

 

En ny undersøgelse fra FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, udarbejdet af Epinion, viser, at der blandt lønmodtagerne over 18 år, med ingen uddannelse til mellemlang videregående uddannelse, er 16 procent – altså hver sjette – som har oplevet mobning på deres arbejdsplads inden for det seneste år.

 

Undersøgelsen viser samtidig, at det står rigtig slemt til blandt dem, der har været kortest tid på arbejdsmarkedet. Spørger man de unge 18- til 29-årige, har mere end hver femte oplevet at blive mobbet.

 

Som afdelingsformand for HK MidtVest er jeg dybt foruroliget over tallene. Vi ved, at mobning har store psykiske og fysiske konsekvenser for den, det går ud over. Og min holdning er, at ingen bør være udsat for mobning på arbejdspladsen.

 

For mig at se rammer mobning individuelt men skal løses i fællesskab på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljøloven pligt til at sikre, at arbejdet ikke medfører fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning. Desværre er antallet af sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø herunder mobning stadigt stigende.

 

Jeg støtter op om FH’s forslag om, at der skal være mere uddannelse til ledere, mere rådgivning om mobning og klare regler med klare krav til arbejdsgiver.

 

FH’s forslag er:

  1. Indfør krav om, at ledere skal have kompetencer i psykisk arbejdsmiljø
  2. Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som forventes klar i efteråret, giver os et nyt redskab. Den skal være med til at gøre reglerne tydeligere for både arbejdsgivere, arbejdsmiljøorganisationer og arbejdstagerne – det vil sige gøre det klart, hvad arbejdsgiver skal leve op til.
  3. Etabler en arbejdsmiljørådgivningspulje, som medfinansierer virksomheders udgifter til arbejdsmiljørådgivning.

 

Derudover mener jeg, at det er vigtigt, at vi alle siger fra over for mobning på arbejdspladsen.

 

Derfor: Er du kollega til én, der bliver mobbet? Oplever du, at en kollega mobber? Er du chef på en arbejdsplads, hvor der foregår mobning? Bliver du selv mobbet? Så sig fra med det samme, inden mobningen får lov at eskalere!

 

Og husk, at du kan få hjælp hos din fagforening, hvis du bliver mobbet, eller oplever, at andre blive mobbet. 

Artiklen er opdateret 13. juli 2020

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.