Mand, der står med tomme lommer foran et Dannebrogsflag.

 

Som afdelingsformand for HK MidtVest vil jeg gerne slå til lyd for, at udhulingen af dagpengene stopper, så ingen behøver at frygte for fremtiden, hvis de mister jobbet.

 

År for år er dagpengene blevet beskåret, så de hele tiden er blevet lidt mindre værd end lønningerne.

 

Det sker ved en lavere satsregulering end lønudviklingen, ved øgede beskæftigelsesfradrag, ved indførelsen af karensdage og ved nedsat dimittendsats. Finanslovsforhandlingerne for 2021 bygger også på en yderligere forringelse ved, at dagpengene hvert år fra 2021 til 2023 reguleres mindre end lønudviklingen. Så udhulingen vil fortsætte.

 

Som en følge af udhulingen vælger flere og flere lønmodtagere at lønforsikre sig. I HK tilbyder vi også i 3 ud af 4 sektorer lønforsikring i erkendelse af, at vi gerne vil sikre vores medlemmer bedst muligt ved arbejdsløshed. Men i bund og grund burde det være nok at være medlem af en a-kasse.

 

Jeg mener dybest set, at det offentlige har en forpligtelse til at sikre, at ingen må gå fra hus og hjem, hvis de mister deres arbejde. Og jeg kan frygte, at vi med udhulingen af dagpengene ikke vil kunne opretholde et system, hvor langt de fleste lønmodtagere fortsat vil betale for at være medlem af en a-kasse.

 

Forringelserne af dagpengene underminerer også den danske flexicurity-model. Når dagpengene dækker en stadig mindre grad af lønnen, udhuler man security-delen af den danske flexicurity-model:

 

• At arbejdsgiverne skal have nemt ved at hyre og fyre i Danmark, så virksomhederne hurtigt kan omstille sig.

• At en aktiv arbejdsmarkedspolitik skal understøtte, at arbejdskraften matcher virksomhedernes efterspørgsel.

• At en relativ høj lønkompensation i form af dagpenge skal sikre de lediges forsørgelsesgrundlag – ikke hvis, men når de mister jobbet.

 

Men hvis kursen med gradvis udhuling af dagpengene fastholdes, er jeg alvorligt bange for, om der også i fremtiden vil være opbakning til vores ellers verdensberømte arbejdsmarkedsmodel.

 

Så kære politikere. Stop udhulingen af dagpengene og sæt i stedet et dagpengeløft på dagsordenen.

 

Et dagpengeløft, som giver de ledige en stigning, der modsvarer løn- og prisudviklingen.

Artiklen er opdateret 29. oktober 2020

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.