Ung kvindelig praktikant i samtale med ældre kvindelig kollega.

 

Som afdelingsformand for HK MidtVest synes jeg, det er en god aftale for eud-området, der var de lange forhandlinger værd. Der bliver i alt afsat 500 mio. kroner årligt fra næste år og frem til en række nye tiltag. Nu skal vi i arbejdstøjet, så pengene kommer ud at arbejde for flere praktikpladser.

 

Det har gennem hele forhandlingen været afgørende for HK, at de faglige udvalg, som fastlægger de enkelte erhvervsuddannelsers mål og indhold, blev givet en udstrakt fleksibilitet med hensyn til brugen og fordelingen af midler – at skolerne fik mulighed for fortsat at modtage en bevilling til det praktikpladsopsøgende arbejde og, at skolerne kunne få del i de midler, som bliver delt ud til de faglige udvalg. Det er sikret med aftalen.

 

De faglige udvalg skal nu i gang med det omfattende arbejde, det bliver at omsætte aftalen til konkrete indsatser, lige som vi afventer det nærmere regnestykke, som afgør, hvor mange midler de enkelte faglige udvalg vil modtage til opgaven.

 

Vi hæfter os også ved, at de faglige udvalg med aftalens del om øget fleksibilitet bliver givet mulighed for at håndtere eventuelle strukturelle og indholdsmæssige uhensigtsmæssigheder i uddannelsernes opbygning. Det bliver spændende at se, præcis hvilket handlerum de faglige udvalg får i forbindelse med denne del af aftalen.

 

Det har ikke været et specifikt ønske fra HK, at skolepraktikydelsen skulle sættes op. HK vil følge udviklingen tæt, så der stadig eksisterer et udpræget incitament til, at en SKP-elev finder praktikplads i en virksomhed i stedet for at forblive i skolepraktik. Derfor kan vi også med tilfredshed notere os, at der i aftalen bliver taget højde for, at skolepraktikydelsen ikke må overstige elevlønnen i en virksomhed. Det skal dog noteres, at de merkantile uddannelser generelt har relativt få elever i skolepraktik.

 

I aftalen er der en formulering om, at Regeringen vil søge flertal i Folketinget for, at tilskuddene til erhvervsskolerne bliver lagt om, så de økonomiske incitamenter til at skaffe eleverne en uddannelsesaftale bliver styrket. HK vil følge lovarbejdet nøje, så det sikres, at et lovforslag tager højde for de særlige forhold, der eksisterer på det merkantile område.

 

Det er positivt, at der med aftalen kommer særligt fokus på arbejdet med at rekruttere elever, der er over 18 år til uddannelserne. Denne gruppe er ikke mindst efterspurgt på tværs af hele det merkantile område.

 

Endelig er det positivt, at ordningen med forhøjet lønrefusion under skoleophold bliver forlænget ind i 2021. Ordningen er ikke helt så gunstig som den, der blev aftalt i foråret. Men den giver alligevel et plaster på såret for de virksomheder, der også ind i 2021 er påvirket af Corona-situationen.

Artiklen er opdateret 25. november 2020

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.