Kvinde, der holder hånden op, og i håndfladen står skrevet nej

 

På mange arbejdspladser er seksuel chikane allerede blevet sat på dagsordenen. Men der er desværre fortsat for mange, der bliver udsat for seksuel chikane.

 

Ifølge en undersøgelse, HK har fået lavet af Epinion i efteråret 2020, har knap hver fjerde HK’er (24,6 procent) inden for det seneste år oplevet at blive udsat for én eller flere seksuelle krænkelser på deres arbejde.

 

I HK arbejder vi for at stille ofrene for seksuel chikane bedre, når skaden er sket, men også for, at arbejdsgivere skal blive bedre til at sætte ind, før skaden sker. HK ønsker højere godtgørelser, bedre forebyggelse på arbejdspladserne og en lovgivning, som er mere klar i spyttet om arbejdsgiverens ansvar for at tackle problemet.

 

Vi arbejder for, at alle arbejdspladser skal have en politik med klare retningslinjer mod seksuel chikane. For selv om klare retningslinjer ikke i sig selv er nok til at undgå seksuel chikane fuldstændigt, er det en afgørende brik i indsatsen mod problemet.

 

For det har stor betydning, at alle på arbejdspladsen ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de bliver udsat for eller vidne til seksuel chikane. Det er arbejdsgivers ansvar, at man på arbejdspladsen får formuleret en politik. Lige som det er arbejdsgivers ansvar at gøre det klart, at alle skal kende og respektere politikken.

 

I sin kampagne går Arbejdstilsynet, BFA og Arbejdsmiljørådet ud med fem gode råd til lederen til håndtering og forebyggelse af seksuel chikane – se mere på hergårgrænsen.dk:

 

1. Tag alle situationer og henvendelser alvorligt.

2. Tag snakken og undersøg situationen.

3. Vurdér situationen – og gør noget.  

4. Søg viden og sparring.

5. Forebyg seksuel chikane.

 

Jeg vil opfordre til, at man tager rådene til sig. Især det sidste er vigtigt. Ved at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen kan rigtigt mange sager nemlig tages i opløbet.

Artiklen er opdateret 17. november 2021

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.