Frederiksborg Amts Avis 041120

Ønsket om at give danskerne flere politifolk på gaderne er i centrum i den offentligt debat og i de igangværende politiske forhandlinger om det kommende politiforlig.

I politiet er der gennem årene sket en opgaveglidning, så mange politibetjente i dag passer administrative opgaver i stedet for at deltage i decideret politiarbejde.

Men det er jo spild af penge at sætte betjente til at tage telefoner, passe 114 og lave administrativt arbejde, som betjentene ikke er uddannede til. HK’erne derimod er netop specialister i administration og løser en lang række vigtige opgaver. Deres faglighed skal selvfølgelig bringes mere i spil i det kommende politiforlig, så vi får kortere sagsbehandlingstider og flere politifolk på gaden tættere på borgerne.

Dette enkle eksempel, justitsminister Nick Hækkerup, bør da være integreret i forhandlingerne om den kommende politirefom.

Det er muligt, at politikerne tror, at der kun er stemmer i uniformer. Men danskerne kan godt gennemskue, at der skal flere faggrupper til at løse de omfattende problemer i politiet. Vi hører krav om 3.000 flere betjente. Men hvor mange flere HK’ere forestiller de sig? Hvordan skal fordelingsnøglen være?

Det er helt givet fornuftigt med flere betjente. Men hvis betjentene skal have mulighed for at løse politifaglige opgaver og komme nært og trygt ud blandt borgerne, så skal der ses på en opbygning og optimering – og finansiering – af det administrative og sagsbehandlende område. Ellers bindes flere betjente bag skrivebordene.

Det giver ingen mening, at politiuddannede bliver sat til at løse HK-opgaver, som det f.eks. sker i nogle servicecentre i landet, hvor HK’ere så fyres. Det sker, fordi der tilsyneladende ikke er økonomi til at fastholde HK’erne, når der fra politisk hold stilles krav om, at der skal uddannes et bestemt antal politifolk.

Politiets egne tal viser, at der er blevet knapt 200 færre kontoruddannede på knapt et år fra oktober 2019 til august 2020. Her er betjente jo så ofte er rykket ind bag skrivebordene i stedet for at lave politifagligt arbejde.

Flere HK’ere vil kunne frigøre værdifuld tid til betjente, dommere, anklagere og fængselsbetjente, og HK’erne kan også kvalificere opgaveløsningen. Det mener både dommerforeningen, foreningen af anklagere og vores medlemmer på området. Der er også politifolk, som har denne holdning.

Så kort sagt, Nick Hækkerup, den kommende politireform har brug for mere administrativ muskelkraft, flere dygtige HK’ere. Få denne løsning integreret i den kommende politireform, tak.