Program

Se hele programmet for de to dages konference i Aarhus lige her.

Programmet til Fag & Fremtid er spækket med spændende oplæg og workshops. Vi har her samlet et kort resume af programmet samt det fulde program med alle de oplæg og workshops du kan vælge mellem.

Når du melder dig til, skal du så endelig afkrydse de ønskede oplæg. Både mandag og tirsdag skal du vælge to oplæg. Dit valg hjælper os med at finde passende lokaler til de mange oplæg, som foregår samtidig.

Skulle du ændre mening, har du mulighed for at se, om der er plads på et andet oplæg under konferencen, men vi kan ikke garantere dig, at der er plads på det pågældende oplæg, da de tilmeldte vil have førsteret.

Rammeprogram

Mandag den 3. oktober

10.15 – 11.00 Fællesoplæg - Velkommen til Fag & Fremtid
11.00 – 12.00 Fællesoplæg - Forstå fremtiden
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.50 Faglige oplæg - Vælg mellem forskellige oplæg
13.50 – 14.30 Pause
14.30 – 15.20 Faglige oplæg - Vælg mellem forskellige oplæg
15.20 – 15.30 Pause
15.30 – 16.15 Fællesoplæg - Digitaliseringsstrategi, datadrevne assistenter og medarbejderkompetencer
16.15 – 18.15 Pause og indkvartering
18.15 – 20.00 Middag
20.00 – 22.00 Aarhus by Night - Læs meget mere om Aarhus By Night her
22.00 – 24.00 Natmad, drink og musikoplevelse med Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen

Tirsdag den 4. oktober 2016

09.00 – 09.50 Fællesoplæg - Sådan arbejder Københavns Kommune med digitalisering
09.50 – 10.10 Pause
10.10 – 11.00 Faglige oplæg - Vælg mellem  forskellige oplæg
11.00 – 11.20 Pause
11.20 – 12.10 Faglige oplæg - Vælg mellem  forskellige oplæg
12.10 – 12.20 Gå-pause til fælles afslutning
12.20 – 13.00 Fællesoplæg - Nikolaj Sonne fra bl.a. So Ein Ding
13.00 Frokost to go

Download printvenlig version af programmet mandag her.

Download printvenlig version af programmet tirsdag her.

Mandag den 3. oktober 2016

10.15 – 11.00 Fællesoplæg - Velkommen til Fag & Fremtid - Kongressalen

Bodil Otto, formand for HK Kommunal og Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune.

11.00 – 12.00 Fællesoplæg - Forstå fremtiden - Kongressalen

Mere end nogensinde er det den teknologiske udvikling, der skaber forandringer i vores verden. Om få år vil biler selv køre gennem morgentrafikken, og vi vil kunne 3D printe objekter derhjemme. Lægen eller vores bankrådgiver vil være en kunstig intelligens, som vi samtaler med, og som rådgiver os.
Anders Hvid ved, hvordan teknologier som kunstig intelligens, bioteknologi og robotter udvikler sig, og hvordan vi skal forstå den udvikling.

I oplægget kommer Anders Hvid med mange konkrete eksempler, som bringer deltagerne tættere på virkeligheden, som den ser ud om kort tid.  Kort sagt, er Anders Hvids oplæg et spændende og tænksomt møde med den teknologiske fremtidskugle, som er meget tættere på vores virkelighed, end vi tror.

Anders Hvid, professor, Dare Disrupt

12.00 – 13.00 Frokost

13.00-13.50 Faglige oplæg

Supersekretariater – skolesekretærer samles i et fælles sekretariat - Suecia

Flere kommuner har flyttet eller overvejer at flytte skolesekretærer i fælles sekretariater. Hvilke fordele og ulemper er der ved at samle kontorpersonale på centrale kontorer? Kan man i stedet overveje at flytte nye opgaver ud på skolerne, måske små borgerservice-agtige opgaver, for kan skoler fungere uden en skolesekretær på skolen?

Heidi Skov, Områdeformand for fagområdet Skole, Bibliotek & Kultur og til daglig sekretariatsleder på Nordagerskolen, Faaborg-Midtfyn Kommune og Susanne Ewi Kirkeby, skolesekretær på Søndermarksskolen i Slagelse Kommune.

Målgruppe: Skolesekretærer, institutionssekretærer og andre der arbejder i fælles- eller supersekretariater fx dagpege.

Besøg Bibliotek og Borgerservice på DOKK1 - Besøg ved DOKK1

DOKK1 er det centrale bibliotek og borgerservice i Aarhus. DOKK1 tilbyder mange faciliteter både til sociale aktiviteter, foreningsliv og netværk. Der er projektrum, studierum, medier, cafe, undervisningslokaler, sale, aktivitets- og forvandlingsrum og ikke mindst uformelle opholdssteder. Tag med på en rundvisning i det spændende hus og lær DOKK1 og funktionerne at kende. På rundvisningen er der indlagt tre pit-stop, hvor du kan høre mere om at arbejde på biblioteket, kontaktcentret og i borgerservice.

  • Lisbeth Overgaard fra hovedbiblioteket fortæller om biblioteket, 
  • Jannie Grøn fra borgerservice fortæller om kontaktcentret 
  • Lisbeth Kolding fra borgerservice fortæller om borgerbetjeningen
  • Finn Bruun Ravnsbæk er rundviseren

Besøget og rundvisningen varer over to timer, og du er først tilbage på konferencestedet til pausen kl. 15.20. 

Målgruppe: Medarbejdere på bibliotek, borgerservice og kontaktcentre, max 35 deltagere, så først til mølle-princippet gælder.

Sociale medier og dit arbejde – om nye forventninger, udfordringer og muligheder - Lokale A

Rigtig mange kommuner og regioner er hoppet med på vognen og har en side på Facebook, en profil på Instagram, en konto på Twitter eller noget helt fjerde. Det betyder, at borgerne har fået nye veje – og forventninger – til at komme i kontakt med dig som medarbejder i en kommune eller region. Det stiller nye krav til den måde vi kommunikerer på, og det kan hurtigt gå galt, hvis man ikke er klædt på til at håndtere udfordringerne. Men det giver også nye muligheder for at skabe dialog med borgerne og brande jeres arbejde. Gennem en række eksempler får du et indblik i hvilke muligheder og udfordringer arbejdet med sociale medier indebærer. 

Benjamin Rud Elberth, digital chef, PR-bureauet Geelmuyden Kiese.

Målgruppe: Deltagere der arbejder med eller ønsker at sætte sociale medier på dagsordenen og andre med interesse for de sociale mediers muligheder og udfordringer.

Udsatte stemmer – hvordan opfatter udsatte borgere os og systemet? - Lokale C

Hvordan møder man de borgere, der er allermest udsatte? Hvordan finder man deres styrker og ressourcer og hvordan undgår man, at relationen kun fokuserer på borgerens problemer, når det netop er problemer, der er flest af? 
Mød en gademedarbejder, der skaber relationer og udvikling for nogle af de allermest udsatte borgere i landet, og hør deres oplevelser af, hvordan systemet virker og behandler dem. Få en øjenåbner af en oplevelse og bliv klogere på, hvordan man med lidt eftertanke kan blive bedre til at møde folk i øjenhøjde.

Christel Lavrsen, relationsmedarbejder, som arbejder med udsatte voksne i området omkring Christianshavn i København.

Målgruppe: Medarbejdere på social- og beskæftigelsesområdet og inden for borgerservice i bred forstand.

Den svenske model – betaler investering sig? - Lokale 4

Den er meget omtalt, og den har mange navne, men bygger på tanken om, at en tidlig indsats ikke blot hjælper borgerne bedre, men også sparer penge på den lange bane. Flere kommuner i Danmark har prøvet kræfter med Den svenske model, men virker den?

Vi hører om erfaringerne fra blandt andet Herning Kommune, hvor medarbejdere og borgere kommer med deres reflektioner over den ændrede måde at arbejde på. På baggrund af deres kommentarer, drøfter vi i mindre grupper tanker og overvejelser i forhold til modellen, og hvad den betyder i forhold til medarbejderen, der kommer i berøring med familierne.

Rådgivningskoordinator Hanne Block Bøttger fra Bedre Psykiatri faciliterer workshoppen.

Målgruppe: Medarbejdere på socialområdet og andre med interesse i investeringsstrategien som koncept.

Klimatilpasning og bæredygtighed på Urban Mediaspace Aarhus - Besøg ved havneområdet

Dokk1 og det nye havnebyrum er en del af projektet Urban Mediaspace Aarhus, som er Aarhus Kommunes største anlægsprojekt. Projektets formål er at omdanne Aarhus inderhavn fra industri og færgehavn til byrum.  Kom med på rundvisning af området og hør mere om dets rolle i forhold til klimatilpasning og bæredygtighed. 

Jonas Aabo Larsen og Rune Knudsen fra Urban Mediaspace, projektsekretariatet, Aarhus Kommune.

Tovholder: Christina Green, miljøsagsbehandler, Holbæk Kommune og tovholder for HK Kommunals faglige netværk.

Målgruppe: Miljø, teknik og klima medarbejdere, max 50 deltagere.

Odontofobi / tandlægeskræk - Lokale 5-6

Hør hvordan man tackler tandlægeskræk hos børn i den kommunale tandpleje. Oplægget vil klæde dig bedre på til at håndtere tandlægeskrækken hos børn, blandt andet i form af råd og konkrete værktøjer. 

Katja Kirk, tandlæge og SE-terapeut og Jeanette Tøttrup, klinikassistent, begge Randers kommunale tandpleje.

Tovholder: Hanne Blaabjerg, klinikassistent i Randers kommunale tandpleje og netværksleder for HK Kommunals faglige netværk.

Målgruppe: Tandklinikassistenter.

Hvis fremtiden skal tilhøre brugerne – hvad er så de vigtigste værktøjer? - Dania

Overalt i den offentlige sektor tales der om øget fokusering på brugerne. Samtidig viser undersøgelser, at sektoren mest er koncentreret, motivereret og interesseret i medarbejderne. Vi ser op og ned, men vi ser ikke ud.

Vi indretter ikke vores organisationer på en måde, som giver mening og værdi for dem, der faktisk finansierer og bruger os – nemlig skatteborgere, hvad enten det så er patienter, borgere, brugere, klienter eller kunder.

Få konkrete bud på, hvordan man gør, hvis de pæne ord om ”borgeren før systemet” og ”patienten i centrum” skal blive til virkelighed. Hvordan skal man ændre rutiner, sprog og værdier, så borgeren virkelig oplever, at systemet er til for dem og ikke den anden vej rundt?

Eva Zeuthen Bentsen, Partner i Odgers Berndtson, tidligere direktør på Gentofte Hospital.

Målgruppe: Lægesekretærer, HR og andre med interesse for organisationer, kommunikation og brugeroplevelser.

Tidsmiljø – hvad er det, og hvad har det med arbejdsmiljø at gøre? - Lokale 11

Tidsmiljø er kommet på dagsordenen de seneste år som en måde at forstå tidsstrukturen i arbejdet på. Men hvad kan vi bruge det til - kan tidsmiljøvinklen give arbejdsmiljøarbejdet nye indgange?

Oplægget giver dig bud på, hvordan du konkret kan arbejde med tidsmiljø fx med afbrydelser, mødestruktur, og hvordan du kan bringe tidsmiljøperspektivet ind i arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads.

Karen Albertsen, Konsulentfirmaet Team Arbejdsliv

Målgruppe: Ledere, HR- og personalekonsulenter, sekretariatsmedarbejdere og andre medarbejdere, der har arbejdsmiljøopgaver.

Fremtidsscenariet for indkøb og controlling - Lokale 3

Opgaven med indkøb og den tilknyttede controlling er under forandring. Dels lurer udlicitering, dels bliver IT-systemerne stadig mere komplicerede og baseret på store mængder datadrevne informationer. Hvis det er fremtidsscenariet, hvordan ser kompetencebehov og opgavetyperne så ud?

Hør Per Tolstrup, uddannet som elev i Viborg Kommune og derefter med mere end ti års erfaring som indkøbschef, fortælle om tendenser, udviklingen, IT-systemerne og de fremtidige behov.

Per Tolstrup, partner Tolstrup & Hvilsted, der har specialiseret sig i indkøbs- og udbudsopgaver hos offentlige myndigheder

Målgruppe: Alle der arbejder med indkøb, økonomi og controlling

Digitalisering kræver forandringsledelse - Lokale 12

Der er tale om et enormt digitalt forandringsprojekt med mangfoldige udfordringer, når Aarhus Kommune til efteråret ruller en ny digital læringsplatform for folkeskolen ud.

Dagligdagen bliver langt mere digital, når medarbejdere skal forberede, gennemføre og evaluere læringen via platformen, og både elever og forældre ligeledes får adgang til platformen. Det kræver opbygning af digitale kompetencer, kulturændring, forandring af måden man deler og samarbejder på og det betyder mere synlighed. Og så skaber det forventninger til medarbejderes digitale kompetencer.

Få indsigt i, hvordan Børn og Unge samarbejder med de mange forskellige målgrupper for at sikre den nødvendige involvering og forankring.

Lone Juric Sørensen, Programleder for Digitale Børn og Unge, Birgitte Mouritzen, kommunikationskonsulent, Digitale Børn og Unge, begge Aarhus Kommune

Målgruppe: IT, skoleområdet, HR- og udviklingskonsulenter

Kompetenceudvikling i et sekretariat - kompetencer og nye opgaver - Nortvegia

Hør hvordan et direktionssekretariat og et administrationssekretariat arbejder med kompetenceudvikling ved henholdsvis at se på sekretariatets særlige kompetencer og på de nye opgaver, sekretariatet skal kunne løse i fremtiden.

Det er vigtigt at udvikle egne kompetencer, men det er ikke altid let at se i hvilken retning, de skal udvikles. Den pejling hjælper oplægget med.

Bo Gammelgaard, centerchef for Center for Strategi og Innovation, Næstved Kommune samt Jimmi Joensen og Sofie Larsen, henholdsvis administrativ leder og medarbejder/TR i administrationen, Børnecentret, Aarhus Kommune.

Målgruppe: Chef- og direktionssekretærer, medarbejdere i sekretariater og administration samt ledere13.50 – 14.30 Pause - besøg udstillere og stande

14.30-15.20 Faglige oplæg

Mød din nye hjælper - den digitale assistent ”Watson” - Nortvegia

Om få år vil digitale assistenter være et almindeligt hjælpemiddel for sagsbehandlere, sundhedspersonale, borgerservice, HR og mange andre faggrupper. Watson er IBM’s udgave af en digital assistent, som fx kan levere hurtig viden, forslag til indsatser over for borgeren og støtte til beslutninger fra sagsbehandlerens side. Se, mærk, føl og oplev hvordan Watson virker og hør, hvordan den kommer til at ændre jobindhold og krav til medarbejdere i fremtiden.

Anders Quitzau, innovationschef IBM (med hjælp fra Watson)

Målgruppe: Skole, sagsbehandlere, jobkonsulenter, borgerrådgivere, HR, rekruttering og personalekonsulenter

Nudging som middel til at flere bliver digitale - Dania

Hvordan kan du med nudging gøre borgerne mere digitale og få dem over på de digitale løsninger? Hør hvordan du kan bruge nudging til at skabe en digital adfærdsforandring hos borgerne? 

Pelle Gulborg Hansen, adfærdsforsker ved RUC og ekspert i nudging.

Målgruppe: Primært borgerservice, men alle der har borgerkontakt eller arbejder med nudging.

Integrationens mange ansigter - Lokale A

Integrationsområdet er et varmt emne i den kommunale verden, men kommunerne griber opgaverne vidt forskelligt an. Samtidig har området stor politisk bevågenhed, blandt andet i trepartsforhandlingerne, der i februar 2016 resulterede i en aftale med 21 punkter, der skulle sikre en bedre og hurtigere integration med fokus på beskæftigelsesindsatsen.

Vi samler en række medarbejdere fra hele landet, der hver især har arbejdet med integrationsindsatsen - men ud fra forskellige vinkler, hør de gode historier og få inspiration til, hvordan din kommune kan bruge erfaringerne fra andre.

Mød Sandie Hansen, administrativ sagsbehandler fra Roskilde kommune, samt Michael Hauge Frænde, Susanne Gabrielsen og Maryam Chouceir fra Skanderborg kommune.

Målgruppe: Medarbejdere på integrations- og beskæftigelsesområdet.

Når kompleksiteten eksploderer - dobbeltdiagnoser og tværfaglighed - Lokale C

Borgere med dobbeltdiagnoser er i en særlig udsat position, og ofte vil det være vanskeligt at fokusere på den ene problemstilling frem for den anden. Er det fx den psykiske sygdom eller misbruget, der skal tages hånd om først? Dermed er der også lagt op til en klassisk konflikt mellem det kommunale niveau på den ene side og det regionale på den anden. Og på trods af gode intentioner om ”den koordinerende sagsbehandler”, har flere undersøgelser vist, at det fortsat er svært at håndtere borgere med dobbeltdiagnoser.

På denne workshop får du gennem korte oplæg og eksempler fra hele landet inspiration til at drøfte udfordringerne omkring det tværfaglige arbejde og arbejdet på tværs af sektorer, herunder hvordan den enkelte medarbejder kan byde sig til.

Rådgivningskoordinator Hanne Block Bøttger fra Bedre Psykiatri faciliterer workshoppen.

Målgruppe: Medarbejdere på social- og beskæftigelsesområdet.

Klimatilpasning til mere vand i Aarhus. Sluser, diger og pumper i Aarhus Å - Tur til sluse og pumpeanlægget

Rundvisning og oplæg om og omkring sluse- og pumpeanlægget. 

Hør om Aarhus Kommunes planer for klimatilpasning og beskyttelse af midtbyen mod oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Hør om projektets tre hovedelementer - nemlig anlægget, hovedfunktioner og miljøhensyn og anvendelse af åen. 

Ole Helgren, ingeniør, Center for Miljø og Energi, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Tovholder: Christina Green, miljøsagsbehandler, Holbæk Kommune og tovholder for HK Kommunals faglige netværk om Klima, teknik & miljø.

Målgruppe: Miljø-, teknik- og klimamedarbejdere, max 50 deltagere.

Digitale aftryk i tandplejen - Lokale 1-2

Er vi helt færdige med aftryksmateriale, gips og slibemaskiner? Hvor lang tid tager det at skanne et helt tandsæt?  

Hvad er gevinsten ved at bruge digital teknik for tandplejen, tandlæger, klinikassistenter og ikke mindst patienterne?

Tom Kjellerup, Specialtandlæge i Randers og Syddjurs kommunale tandpleje.

Tovholder: Marianne Rask Nielsen, klinikassistent i Silkeborg kommunale tandpleje og netværksleder for HK Kommunals faglige netværk.

Målgruppe: Tandklinikassistenter.

Nyt kvalitetsprogram på hospitalerne – forventninger til medarbejdere og ledere - Lokale 11

Danmark har sat en ny kvalitetsdagsorden for hospitalerne, som har givet genlyd internationalt.

Med udgangspunkt i nationale og internationale erfaringer i arbejde med kvalitetsforbedringer, patientsikkerhed og patientinvolvering vil oplægget beskrive det nye kvalitetsprogram og forventningerne til medarbejdere og ledelse i sundhedsvæsenet.

Hvilke styringsmæssige principper ligger til grund for det nye kvalitetsprogram på hospitalerne i Danmark herunder principper for accelereret forbedringsarbejde, tidstrodata og datadrevet ledelse.

Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland, Senior Fellow Institute for Healthcare Improvement og styregruppeformand Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram

Målgruppe: Lægesekretærer, ansatte inden for sundhedsvæsenet.

Animationsfilm – bedre kommunikation med ansatte og borgere - Suecia

Viborg Kommune har vedtaget en strategi, som arbejder målrettet med brug af animation til kommunikation, oplysning, oplevelser og læring. Hør om baggrunden og erfaringerne med strategien, samt hvordan man kan anvende animationsfilm til effektiv formidling til såvel ansatte som borgere. Du vil få konkrete tips til, hvordan du bruger film til formidling, og hvordan du kommer i gang.

Kasper Kruse, projektleder for animationsstrategien, Viborg Kommune

Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med kommunikation, formidling, web, økonomi og HR.

Kompetenceudvikling for it-medarbejdere – hvad kan uddannelsessystemet byde på? - Lokale 12

Få et overblik over hvilke efter- og videreuddannelser, der kan være relevante i forhold til it-området. Både de hardcore it-faglige og de mere bløde uddannelser, som i stigende omfang bliver efterspurgt inden for it-området. Du vil også få et overblik over, hvilke uddannelser kompetencefonden kan støtte.

Christian Nyholm, uddannelsespolitisk konsulent i HK Kommunal

Målgruppe: It-drift medarbejdere, superbrugere og administratorer/vejledere i forskellige it-systemer, medarbejdere og ledere, der arbejder med digitalisering

Hvordan skabes et godt samarbejde mellem politikere og embedsmænd? - Lokale D

Forholdet mellem politikere og embedsmænd er en problemstilling, som stort set alle politiske organisationer bokser med. Hvad kan politikere tillade sig, hvor meget skal de blande sig i sager? Og hvordan skaber man rum, så embedsmænd kan handle fagligt forsvarligt, og også så de kan sige fra. Meget handler om tillid og gensidig respekt, men hvordan skaber man et godt samarbejde. Region Syddanmark har gjort sig nogle erfaringer og overvejelser om den udfordring.

Hør Region Syddanmarks bud på, hvordan man skaber et tillidsfuldt samarbejde mellem embedsværket og politikere.

Jane Kraglund, regionsdirektør i Region Syddanmark

Målgruppe: Alle i stabs og sekretariatsfunktioner

15.20-15.30 Pause - besøg udstillere og stande

Kl. 15.30 – 16.15 Fællesoplæg - Digitaliseringsstrategi, datadrevne assistenter og medarbejderkompetencer - Kongressalen

Medarbejdere på ”fremtidens arbejdsplads” vil i meget større omfang have datadrevne digitale assistenter som Watson som kollega og hjælpemiddel. Digitalisering handler altså ikke kun om at øge antallet af selvbetjeningsmuligheder for borgeren, men den bliver også et egentligt værktøj – en fysisk og konkret assistent for medarbejderen.

Hvordan spiller den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi ind i den udvikling. Og hvad betyder strategien for medarbejderinvolvering samt deres roller og kompetencer.

Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef, KL

16.15 – 18.15 Pause og indkvartering

18.15 – 20.00 Middag

20.00 – 22.00 Aarhus by Night

Læs meget mere om Aarhus By Night her

22.00 – 24.00 Natmad, drink og musikoplevelse

Tirsdag den 4. oktober

09.00 – 09.50 Fællesoplæg

Sådan vil Københavns Kommune arbejde med automatisering og robotteknologi - Kongressalen

I Københavns Kommune har de sat digitalisering, automatisering og robotteknologi på dagsordenen.

I dette oplæg kan du høre, hvordan kommunen ser den fortsatte digitalisering og automatisering, og du kan høre om kommunens vision for at tage digitalisering og kunstig intelligens til sig.

Hannah Schierup, teamchef Københavns Kommune

09.50-10.10 Pause - besøg udstillere og stande

10.10-11.00 Faglige oplæg

Skolesekretæren – en nøgleposition i nutidens og fremtidens folkeskole - Lokale D

Folkeskolereformen fylder stadig på skolerne - også ved skolens administrative medarbejders skrivebord, hvor frustrationer og kaos har fyldt – samtidig med at nye skemaer, nye måder at tænke læring og nye måder at være sammen på er blevet implementeret, og et sted i det spind står skolesekretæren. Men hvordan ser skolen egentlig ud med fx skolelederbriller på, og hvad er de nyeste tendenser? Gennem et oplæg med praksisnær kobling, små øvelser og diskussioner vil du få indsigt i, hvad den igangværende forandring af folkeskolen betyder for skolesekretærens opgaver og rolle.

Tommy Brun Larsen, viceskoleleder i Køge kommune, COK.

Målgruppe: Skolesekretærer.

OBS! FLYTTET FRA MANDAG. Ydelsessagsbehandlerens rolle i komplekse borgersager - fra administrativ til rådgivende nøgleperson - Lokale 1-2

I skyggen af at jobcentret bliver betragtet som storebror, har mange ydelsescentre været henvist til lillesøsterrollen. En tilbagetrukket administrativ sagsbehandling er i Haderslev Kommune konverteret til en åben, skrankeløs borgerbetjening med fokus på en helt ny medarbejderprofil, som er baseret på relationer, tværfagligt samarbejde, digitale løsninger og strategisk kompetenceudvikling. Få inspiration til hvordan en rådgivende ydelsessagsbehandling, der har fokus på progression i komplekse borgersager, fungerer. 

Sanne Nielsen, afdelingsleder, YdelsesCenter Haderslev, Haderslev Kommune.

Målgruppe: Ydelsessagsbehandlere.

Digital adfærd – hvordan kan vi bruge den i vores daglige kontrolarbejde - Suecia

Hør Københavns Kommunes erfaringer i forhold til udvikling af egne ”crunch-data kriterier” der hjælper kommunen til at finde nye snydmønstre. Hør om kommunens kontrolarbejde, effekten af det, og hvordan det påvirker samfundsøkonomien.

Birthe Nygaard, kontorchef og Lykke Andreasen, fagchef & kontrolmedarbejder Københavns Kommune.

Målgruppe: Kontrolmedarbejdere og ydelsessagsbehandlere.

Bibliotek & Borgerservice i Næstved og Billund - Nortvegia

Hør erfaringer fra Næstved og Billund Kommuner, der hver har forskellige erfaringer med at etablere bibliotek og borgerservice.

Næstved har erfaringer med at skærpe fagligheden for både borgerkonsulenter og kulturformidlere gennem en betjeningsmodel, der bl.a. indebærer tidsbestilling til de fleste borgerserviceydelser.

I Billund har bibliotek og borgerservice været på fælles rejse siden 2012. Vi har taget udgangspunkt i de gode tværfaglige muligheder, og har som bærende princip at udvikle og styrke et fælles servicekoncept.

Karen Delfs og Julie Ertmann Busborg, Næstved Kommune samt Ole Bisbjerg, Billund Kommune.

Målgruppe: Biblioteks- og borgerservice medarbejdere.

Collective Impact – når sociale udfordringer løses i et fællesskab - Lokale C

Nogle problemer er for komplekse til, at én organisation eller person kan løse dem alene. Fælles problemer skal løses i fællesskab på tværs af interesser og aktører. Collective Impact er en ny arbejdsform til at løse meget komplekse udfordringer. Med Collective Impact arbejder alle der bør og kan sammen hen imod en række fælles, langsigtede og målbare mål.

Metoden er amerikansk, men er nu blevet ”oversat” til dansk i en række pilotprojekter i blandt andet Lejre og Helsingør, hvor man eksempelvis afprøver metoden for at bryde negativ social arv, og i Kalundborg, hvor man arbejder med ulighed i sundhed.

Hør mere om erfaringerne med tilgangen collective impact fra kommunerne og fra projektlederne fra Socialt Udviklingscenter (SUS).

Jørgen Anker, projektleder (SUS) fortæller om konceptet og om erfaringerne fra Danmark såvel som fra udlandet.

Målgruppe: Medarbejdere på social-, integrations- og beskæftigelsesområdet.

Klinikassistent 2.0 - Lokale 3

Hør historier fra to klinikassistenters rejse gennem faget. En rejse, der blandt andet går fra klinisk klinikassistent til klinikassistent med uddelegerede ledelsesopgaver.

Rikke Grossmann, klinikassistent i Nyborg kommunale tandpleje og netværksleder for HK Kommunals faglige netværk.
Malene Løvbjerg, klinikassistent i Nyborg kommunale tandpleje og netværksleder for HK Kommunals faglige netværk.

Målgruppe: Tandklinikassistenter.

Borgernes sundhedsvæsen møder virkeligheden - Lokale A

Borgernes Sundhedsvæsen, patientens hospital, patienten som partner, patienten i centrum.

Sådanne programerklæringer har lydt igen og igen de sidste mange år, men der har manglet evne eller vilje til at få det til at blive til virkelighed for patienter og pårørende. Patienten spiller en central rolle i, hvordan vi skal tilbyde den optimale behandling – på patientens præmisser.

Hør Jens Jørgen Madsen – på baggrund af personlige oplevelser og møder med sundhedsvæsenet – komme med sine bud på en bedre offentlig service - med reel fokus på patienten - herunder 20 forslag til konkrete forbedringer, der kan gavne patienters vej gennem sundhedssystemet.

Jens Jørgens Madsen, tidligere koncernchef i Grundfos, bestyrelsesformand for VELUX og stadig aktiv i bestyrelsesarbejde i en række danske virksomheder.

Målgruppe: Lægesekretærer og ansatte inden for sundhedsvæsenet.

Projekt- og korttidsansættelser, frivillige og borgerdeltagelse – få et juridisk overblik - Lokale 1-2

Stadigt flere arbejder som projektansatte, korttidsansatte eller bliver inddraget i offentlige opgaveløsninger som frivillige eller som borgere. Men hvad betyder det egentlig for ansættelsesforhold og arbejdsvilkår set med de juridiske briller? Hør om faldgruber og hvad du skal være særlig opmærksom på?

Nanna Steenbjerg Kolze, souschef, Arbejdsgiverpolitisk Center, KL

Målgruppe: HR-konsulenter, løn- og personalekonsulenter, projektledere og ledere

Effektstyring - er det vejen til en bedre økonomi? - Lokale 11

Hvad er effektbaseret styring? Hvorfor er det vigtigt at analysere effekter af ydelser til borgerne? Hvordan kan vi lykkes med det? Holbæk Kommune har truffet en strategisk beslutning om, at effektbaseret styring skal være et centralt styringsværktøj. Hør om kommunens arbejde og få indblik i hvordan både samarbejdsrelationer og de rette kompetencer har stor betydning for at komme i mål.

Claus Strandmark, chef for Økonomi og Effekt, Holbæk Kommune

Målgruppe: Økonomikonsulenter, budget og analysemedarbejdere, udviklingskonsulenter og ledere.

Ny EU-lov om databeskyttelse – betydning for dig, forvaltning og digitalisering - Dania

Der er nu i EU-regi opnået enighed om den kommende databeskyttelsesforordning, som skal erstatte persondataloven. Forordningen giver borgerne nogle nye rettigheder og pålægger kommunerne nye forpligtelser, som skal øge datasikkerheden. 

KL har siden forordningen blev fremlagt i januar 2012 arbejdet intensivt med forordningen og dens konsekvenser for kommunerne og digitaliseringsarbejdet. Hør om KL´s vurdering af, hvilken betydning de nye regler får for den måde du og din kommune/region forvalter personoplysninger på.

Pernille Jørgensen, chefkonsulent i kontoret for digitalisering og borgerbetjening,  KL

Målgruppe: Alle som arbejder med digitalisering, datasikkerhed, behandling af personoplysninger og borgerbetjening”

Uformel leder – hvordan kommunikerer du? - Kongressalen

Er du koordinator, projektleder, tovholder eller chefsekretær, befinder du dig ofte i gråzonen mellem at være medarbejder og leder. Det kræver god navigation og balancegang at kommunikere i denne gråzone. Det stiller krav til dine kommunikative kompetencer. Oplægget vil give dig gode råd til, hvordan du kan kommunikere som uformel leder.

Bent Suhr, chefkonsulent i COK

Målgruppe: Chef og direktionssekretærer, sekretariatsmedarbejdere og projektledere


11.00-11.20 Pause - besøg udstillere og stande

11.20-12.10 Faglige oplæg

Mød din nye hjælper - den digitale assistent ”Watson” - Nortvegia

Om få år vil digitale assistenter være et almindeligt hjælpemiddel for sagsbehandlere, sundhedspersonale, borgerservice, HR og mange andre faggrupper. Watson er IBM’s udgave af en digital assistent, som fx kan levere hurtig viden, forslag til indsatser over for borgeren og støtte til beslutninger fra sagsbehandlerens side. Se, mærk, føl og oplev hvordan Watson virker og hør, hvordan den kommer til at ændre jobindhold og krav til medarbejdere i fremtiden.

Anders Quitzau, innovationschef IBM (med hjælp fra Watson)

Målgruppe: Skole, sagsbehandlere, jobkonsulenter, borgerrådgivere, HR, rekruttering og personalekonsulenter

Er ledelse noget for dig? - Dania

Går du og tænker på, om det der med ledelse kunne være din fremtidige karrierevej? I denne workshop vil du få mere at vide om, hvad du skal overveje med dig selv i forhold til at gå fra medarbejder til leder. Hvilke muligheder du har for at afprøve dig selv i ledelsesopgaver, og hvordan du kan udvikle dine kompetencer og din viden om lederjobbet, inden du får det. Du vil også høre noget om, hvilke forudsætninger det er godt at have med sig for at blive leder, og hvordan du hjælper dig selv til at få startet godt i lederjobbet.

Peter Jespersen er lektor på professionshøjskolen VIA UC.

Målgruppe: Medarbejdere med interesse for en lederkarriere.

Transformativt bibliotek – et digitalt foranderligt biblioteksrum - Lokale 12

Tænk, hvis biblioteket helt automatisk tilpassede sig gæsternes ønsker og behov.

Det er allerede en realitet i Randers og Silkeborg, som kører en prototype af Det transformative bibliotek.

Når borgerne lukker sig ind, afleverer materialer, og færdes i bestemte zoner i biblioteket, opsamles data på brugerne, som bearbejdes, og det transformative bibliotek kan målrette informationer til borgeren på skærme og via lys og lyd.

Hør erfaringerne fra arbejdet med Det Transformative Bibliotek.

Henrik Secher Nielsen, projektleder, Randers bibliotek.

Målgruppe: Biblioteks- og kulturmedarbejdere.

Rethink borgerservice! - Suecia

Borgerservice er under forandring. Det er medarbejdernes rolle og kompetencer dermed også. Borgerservice skal fortsat være på rådhuse, kulturhuse og biblioteker. Men borgerservice skal med fagligheden i bagagen også være der, hvor borgerne er – på værestedet, i byrummet, i foreninger, på studiemesser, på institutioner mm. At være på nye steder og være i helt nye relationer, giver nye og spændende udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder. Gentænkningen af borgerservice betyder også nye relationer for medarbejdere og ledelse internt og i forhold til omverdenen. Kom og hør, hvordan Aarhus Kommunes Borgerservice arbejder med forandringerne.

Vibeke Bech, leder af Borgerbetjeningen og Janni Grøn, fagkoordinator, Borgerservice Aarhus Kommune.

Målgruppe: Borgerservicemedarbejdere.

Social IT – nu også i beskæftigelsesindsatsen - Lokale 3

Der er en stigende opmærksomhed på de muligheder, der gemmer sig i anvendelsen af social it. Social it kan hjælpe borgere med et særligt støttebehov til bedre kommunikation, egenmestring, udvikling og fastholdelse af sociale relationer, leg og læring.

Social it er helt almindelig hverdagsteknologi, fx på tablets og smartphones, men noget tyder på, at de borgere, der kan profitere mest af teknologien, har mindst adgang til den - fx borgere med funktionsnedsættelser, psykiske lidelser, borgere i en særlig sårbar livssituation etc.

Socialt Udviklingscenter (SUS) arbejder med at implementere social it for borgere med særlige støttebehov, og i 2015 begyndte man et pilotprojekt sammen med mentorer for at afdække, hvordan social it kan anvendes af borgere, der gennem længere tid har været sat uden for arbejdsmarkedet.

Hør mere om erfaringerne med social IT og få inspiration til, om det er noget, din kommune kunne gøre mere brug af.

Maria Lincke Jørgensen (SUS) og kommunale medarbejdere, der har arbejdet med social IT.

Målgruppe: Medarbejdere på social- og beskæftigelsesområdet.

Inddragelse af pårørende – et overset guldæg? - Lokale 1-2

Man har rigtig gode erfaringer med at inddrage pårørende i behandlingsforløbene inden for behandlingspsykiatrien. Det sker ud fra devisen om, at de største dæmoner først viser sig, når borgeren er hjemme. Men erfaringerne kan bruges bredere, og i denne workshop vil vi forsøge at oversætte dem til arbejdet med psykisk syge borgere inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Hvordan kan inddragelse af pårørende gøres, uden at det giver et øget arbejdspres og holder sig inden for lovgivningen, og hvordan kan man anvende de pårørendes viden til understøttende alliance for borgeren.

Workshoppen vil bestå af korte oplæg, drøftelser i mindre grupper og i plenum. Målet er, at du som deltager opnår at få nogle konkrete redskaber med dig hjem, men samtidig får mulighed for at gøre dig en række faglige og etiske overvejelser omkring inddragelse.

Hanne Block Bøttger, rådgivningskoordinator fra Bedre Psykiatri faciliterer workshoppen.

Målgruppe: Medarbejdere på social- og beskæftigelsesområdet, samt integrationsområdet.

Asylbørn og tandpleje - Lokale 4

Langeland Kommune har været asylcenter-operatør siden 2011. Lederen af den kommunale tandpleje på Langeland fortæller om den nye opgave, der er i tilrettelæggelsen af behandlingen af asylansøgere.

Hør om de overvejelser og den proces tandplejen har været igennem. Organisatoriske overvejelser, eksempelvis økonomi og ansættelse af personale, tandfaglige overvejelser og sidst men ikke mindst kommunikative udfordringer.

Henrik Petersen, overtandlæge, Langeland kommune.

Netværksleder: Malene Løvbjerg, klinikassistent i Nyborg kommunale tandpleje og Karin Bertelsen, klinikassistent i Haderslev kommunale tandpleje

Målgruppe: Tandklinikassistenter

Kunstig Intelligens - din nye bedste ven i arbejdet! - Kongressalen

Få en populærvidenskabelig introduktion til kunstig intelligens fra Thomas Schultz, der arbejder med anvendelse af kunstig intelligens i den offentlige sektor. Han vil give masser af eksempler på, hvordan den kan bruges i regioner og kommuner og dermed give en forståelse for, hvilke muligheder kunstig intelligens giver i de kommende år.

Hans pointe er, at kunstig intelligens faktisk kan skabe grobund for mere faglighed, bedre borgerservice og en mere fleksibel arbejdsdag. Hør hvordan du bedst bliver involveret i udviklingen af fremtidens it-løsninger.

Kort sagt: Forstå hvorfor og hvordan kunstig intelligens bliver din nye bedste ven.

Thomas Schultz, adm. direktør i Enversion.dk der arbejder med kunstig intelligens

Målgruppe: Alle der interesserer sig for ny teknologi og betydningen for deres arbejde

Patientsikkerhed – hvad gør det ved vores interne arbejdskultur og relationerne - Lokale 11

Med de gældende regler for indberetning af fejl og utilsigtede hændelser bør vi kunne få bedre styr på patienternes sikkerhed.

Et er at vi skal have godt styr på håndtering af fejlene rent systemmæssigt. Noget andet er, at vi også skal have godt styr på os selv, så vores holdning til anmeldepligten og de mislyde der kan opstå kollegaerne i mellem bliver til en konstruktiv læring og kulturforandring. Det handler jo grundlæggende om patientens sikkerhed.

Flere steder i Region Syddanmark har man målrettet arbejdet for at få patientsikkerhed og fejl vendt til erfaringer, der er brugbare og hvor alle synes det er et vigtigt element for at blive bedre. Disse erfaringer deler de med os andre her.

Susanne Hansen, ledende lægesekretær, Psykiatrisk afdeling Middelfart og Gitte Hundtofte, sekretariatsleder, Psykiatrisk afdeling Odense

Målgruppe: Lægesekretærer og andre ansatte i sundhedsvæsenet

12.10 – 12.20 Gå-pause til fælles afslutning

12.20-13.00 Fællesoplæg - Kongressalen

Nikolaj Sonne fra bl.a. So Ein Ding på DR.


13.00 Frokost to go