Dagsorden

 1. Sektorkongressens åbning
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigenter
 3. Forslag til forretningsorden
 4. Godkendelse af mandater
 5. Valg af sektorkongressens tillidsrepræsentanter
  a) Valg af politisk referent
  b) Valg af stemmeudvalg
 6. Beretning om virksomheden v/formandskabet
 7. Vedtagelse af 4-årigt målprogram 2019-2023
 8. Behandling af indkomne forslag
  a) Lovforslag
  b) Almindelige forslag
 9. Forelæggelse af regnskaberne 2015 - 2018
 10. Valg af de i § 9 nævnte tillidsrepræsentanter
  a) Forbundssektorformand
  b) Forbundssektornæstformand
  c) 2 revisorer
  d) 2 revisorsuppleanter
 11. Kongressens afslutning