Praktiske oplysninger

Alt, hvad der er værd at vide omkring de praktiske forhold på kongressen.

Adgangskort

Adgangskort udleveres i forbindelse med registrering på kongressen og skal bæres synligt under hele kongressen.

Hvis du sørger for at have din QR-kode klar på din smartphone, iPad eller computer, går registreringen nemt og hurtigt.

Der udleveres holdere til adgangskortet ved registrering.

Forplejning

Der er bestilt følgende forplejning på Comwell Kolding:

Søndag kl. 11.00 – 12.00: Stående let buffet
Søndag aften: Middag på kongresstedet.
Mandag: Frokost og kongreskomsammen
Tirsdag: ”Grab and go” efter kongressens afslutning

Der vil være kaffe, te, isvand og frugt til rådighed under hele kongressen.

Ønskes speciel kost skal dette meddeles Kirsten Arvesen på mail: kirsten.arvesen@hk.dk, gerne senest onsdag den 4. september 2019, så vi kan at give Comwell besked.

Garderobe

Der er fri garderobe uden opsyn.

Hotel

Sektoren har bestilt hotelovernatning til deltagerne fra den 8.-10. september 2019. Der er ikke bestilt hotel til deltagere, der bor mindre end 25 km fra kongresstedet.

Du finder oplysning om, hvilket hotel du skal bo på inden kongressen via Eventbuizz under punktet ”Mine registreringer” eller punktet ”Hvor skal jeg bo”, senest 1 uge før kongressens start.

Sektoren betaler overnatning og morgenmad. Telefon, minibar og eventuelle andre udgifter på kongreshotellerne, skal du selv afregne direkte med hotellet.

Kongresbureauet

Du eller din familie kan komme i kontakt med kongresbureauet på mobil 2843 7124

Eller ved henvendelse til Lena Kirkeby på mobil 2093 0220

Afbud til kongressen skal meddeles din lokale afdeling eller dit sekretariat senest den 5. september 2019 og herefter til lena.kirkeby@hk.dk eller kongresbureauet, der er åbent under hele kongressen.

Kongresmaterialer

Kongressen er en ren ”digital” kongres, så derfor sendes der ikke materialer ud inden kongressen.

Alle kongressens materialer findes på den kongres”app”, som alle kongresdeltagere har fået adgang til senest en måned før kongressen.

Alle kongresmaterialer vil også blive lagt på HK/Privat’s kongresside: www.hk.dk/kongres2019

Temadag

Husk at du skal tilmelde dig to workshops til vores store temadag.
Se beskrivelserne af de forskellige workshops  

Kongressalen

Alle borde i salen er nummererede, og bordnummeret fremgår af adgangskortet.

Uden for kongressalen vil der være opslået oversigter over salen, hvoraf bordnumrene fremgår.

Kongressekretariat

Forud for kongressen kan spørgsmål stilles til kongressekretariatet:

Lena Kirkeby, 3330 4718 eller lena.kirkeby@hk.dk
Kirsten Arvesen, 3330 47 4602 eller kirsten.arvesen@hk.dk
Henning Pedersen, 3330 4462 eller henning.pedersen@hk.dk

Kongressted

Kongressen holdes på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. Se mere på: www.comwellkolding.dk

Mødelokaler

Der kan bestilles mødelokaler til møder før og under kongressen hos Kirsten Arvesen på mail kirsten.arvesen@hk.dk.

Ønsker du at bestille mødelokale under kongressen, skal du rette henvendelse til kongresbureauet.

Parkering

Der er fri parkering ved Comwell Kolding, men du skal huske at registrere parkeringen på en af de standere, der står i hotellets reception.

Registrering

Delegerede skal registreres ved registreringsbordene i foyeren forud for kongressens start.

Registreringen stopper 10 minutter efter mødets start. Ved senere fremmøde skal de delegerede selv foretage anmeldelse til kongresbureauet i foyeren.

Stande

Følgende vil være repræsenteret med en stand på kongressen:

 • Alka
 • Arbejdernes Landsbank / TestaViva
 • CO-Industri
 • Industriens Pension
 • Konventum
 • Pension Danmark
 • Pension for Funktionærer
 • Sampension / Grafisk Pension
 • Løntjek, HK/Danmark
 • HK JobBørs
 • Arbejdsmiljø, HK/Privat
 • DLF, HK/Privat
 • Organisering af studerende, HK/Privat
 • Uddannelse, fagstrategi og karrieretelefon, HK/Privat

Strøm i salen

Der vil være strøm til mobiltelefon og tablet m.m. i salen, men i begrænset omfang, hvorfor det er en god ide at medbringe en powerbank, hvis du har en sådan.

Tabt arbejdsfortjeneste

Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste efter HK Danmarks
gældende regler.

Blanket udleveres i din lokale afdeling eller i kongresbureauet.

Transport

Din HK-afdeling har modtaget et ”bloktilskud” til dækning af transport for alle delegerede og observatører fra afdelingens område, både hvis du repræsenterer afdelingen, en landsforening eller en branchesektion.

Bloktilskuddet administreres efter regler udarbejdet i den lokale HK-afdeling. Du skal derfor kontakte afdelingen om transport til og fra kongressen.

Der vil ikke ske refusion af eventuelle regninger fra afdelinger eller enkeltpersoner.

Sektorbestyrelsesmedlemmer er ikke omfattet af ovenstående, men afregnes direkte via kongressekretariatet i HK/Privat.

Trådløst netværk

Der er trådløst netværk på Comwell Kolding.
Netværksnavn: comwellhotels
Kode: comwellhotels