REgnskab 2015-2018

Her finder du hovedtallene og årsrapporterne for kongresperioden.

Hovedtal 2015-2016

 

2015 

2016 

Kontingent 72.626.827 70.532.552
Forbundet, tværgående landsforeninger 14.006.085 14.006.085
Forbundet, organisering på uddannelsessteder 5.000.000 5.000.000
Forbundet, FIU-midler 8.388.283 5.787.690
Andre indtægter 8.517.816 9.156.752
Indtægter 108.539.011
104.483.079
     
Personaleomkostninger 50.566.329 54.723.251
Overenskomster  1.005.061 2.186.337
Tillidsrepræsentantorganisationer  40.921 75.588
Juridisk assistance  115.700 45.869
Uddannelse til og af HK'ere   3.645.526 2.556.397
Medlemsdemokratiet   8.553.187  1.681.239
Arbejdsmiljø  898.964  839.969
Generel faglig rådgivning/bistand/mægling  902.642 1.101.799
Medlemsaktiviteter og - fordele  7.739.235  7.018.598
Medlemskommunikation 8.740.547 9.192.122
Politisk arbejde  1.746.169   1.662.348
Medlemskab af organisationer  6.777.057  6.903.604
Organisering  7.505.949 9.961.924
Administration og ledelse  823.611 835.756
Omkostninger  99.060.898
98.784.801
     
Ordinært resultat 9.478.113 5.698.278
Finansielle indtægter 5.680.491   6.393.232
     
Resultat før skat 15.158.604  12.091.510
Skat    
Årets resultat 15.158.604  12.091.510
     
Overført til sektorreserve 12.868.822 250.585
Organiseringsprojekt  0
Uddannelse  886.344 891.642
Kongres 0 0
Overenskomstfornyelse  0 0
5-øre pulje 1.403.438   3.993.707
Særlige formål 0 1.330.451
2/3 delsordning - formand 0  4.875.124
Udskiftning af it-udstyr  0  750.000
  15.158.604   12.091.509
     
Egenkapital 153.338.760  165.430.270
 

Hovedtal 2017-2018

 

2017 

2018 

Kontingent 69.035.605 67.583.313
Forbundet, tværgående landsforeninger 14.006.085 14.006.085
Forbundet, organisering på uddannelsessteder 5.000.000  5.000.000
Forbundet, FIU-midler 6.354.576  5.379.854
Andre indtægter 15.629.737  14.838.170
Indtægter 110.026.003
 106.807.422
     
Personaleomkostninger 57.204.678 57.663.497
Overenskomster  3.544.277 693.257
Tillidsrepræsentantorganisationer  134.645  65.995
Juridisk assistance  156.975  224.516
Uddannelse til og af HK'ere  2.795.947 2.811.598
Medlemsdemokratiet  3.293.246 2.848.315
Arbejdsmiljø  941.488  1.069.460
Generel faglig rådgivning/bistand/mægling  667.208  891.197
Medlemsaktiviteter og - fordele  8.285.424  6.882.277
Medlemskommunikation 9.427.869  9.513.268
Politisk arbejde  1.767.704  2.387.605
Medlemskab af organisationer  7.039.438  6.903.488
Organisering  10.615.900 11.185.687
Administration og ledelse  754.658 685.501
Omkostninger  106.629.457
 103.825.661
     
Ordinært resultat 3.396.546
2.981.761
Finansielle indtægter 6.829.696 -3.716.241
     
Resultat før skat 10.226.242
-734.480
Skat    
Årets resultat 10.226.242
 -734.480
     
Overført til sektorreserve -872.154 -734.480
Organiseringsprojekt 11.098.396 0
Uddannelse 0  0
Kongres 0 0
Overenskomstfornyelse  0 0
5-øre pulje  0  0
Særlige formål 0  0
2/3 delsordning - formand 0  0
Udskiftning af it-udstyr  0  0
  10.226.242
 -734.480
     
Egenkapital 175.656.512 174.922.032

Hovedtal samlet som pdf