TEmadag

Sammen kan vi mere

Kongressens temadag sætter denne gang fokus på den retning, vores fællesskab tager i disse år. Nye generationer af medlemmer melder sig ind i vores fællesskab, og en del finder det ikke relevant. De unge er underrepræsenterede blandt vores repræsentanter - kun 15 % er under 40 år. Arbejdspladser i hele landet er under hastig forandring. Generelle samfundstendenser som digitalisering, tempo og convenience påvirker os og de forventninger, der er til vores fællesskab.

På temadagen retter vi blikket ud mod vores hverdag på arbejdspladserne - ud mod især de yngre kolleger, vi repræsenterer. Vi lytter til, hvad de har af forventninger til fællesskabet, deres repræsentanter, HK og dem selv, for at få en klar føling med, hvilken retning vi skal udvikle os i for at holde vores fællesskab relevant. Sammen bliver vi klogere på, hvad vi gør rigtig godt i dag, og hvor har vi brug for at flytte os, i en god blanding af inspiration, videndeling og debat, for sammen kan vi mere.

9. september 2019

  • Dørene åbnes

  • Det relevante fællesskab Camilla Guldberg, partner i analysehuset Wilke og rådgiver for HK i 9 år Hvordan holder vi vores fællesskab relevant over for nye generationer af medlemmer og på arbejdspladser under forandring? Camilla Guldberg præsenterer de yngre medlemmers bud.

  • Pause

  • Det relevante fællesskab - repræsentanternes rolle! Camilla Guldberg, partner i analysehuset Wilke og rådgiver for HK i 9 år Repræsentanter er fællesskabets største aktiv, så hvordan holder vi os relevante i rollen, hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan gør vi det attraktivt at være repræsentant fremadrettet? Camilla Guldberg giver ny inspiration til hverdagen som repræsentant på baggrund af den store analyse om repræsentantrolle, som HK/Privat gennemførste i foråret.

  • Gæstetaler: beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

  • Frokost

  • Workshop - runde 1 Efter frokost har du mulighed for at fordybe dig i to af de temaer, du finder mest interessant at være med til at udvikle på. I workshops går vi i dybden med de bagvedliggende problemstiller, udveksler erfaringer og inspirerer hinanden til at udvikle os selv, vores arbejdspladser og HK.

  • Pause

  • Workshops - runde 2

  • Tak for nu!

beskrivelse af workshops

Efter frokost har du mulighed for at fordybe dig i de temaer, du finder det mest interessant at være med til at udvikle på. I workshops går vi i dybden med de bagvedliggende problemstillinger, udveksler erfaringer og inspirerer hinanden til at udvikle os selv, vores arbejdspladser og HK. 

Her finder du beskrivelser af de 8 forskellige workshops.