Dagsorden

 1. Sektorkongressens åbning
 2. Godkendelse af dagsorden
 3.  Valg af dirigenter
 4. Forslag til forretningsorden
 5. Godkendelse af mandater
 6. Valg af sektorkongressens tillidsrepræsentanter
  a) Valg af politisk referent
  b) Valg af lovudvalg
  c) Valg af stemmeudvalg
 7. Beretning om virksomheden v/formandskabet
 8. Vedtagelse af 4-årigt målprogram 2023-2027
 9. Behandling af indkomne forslag
  a) Lovforslag
  b) Almindelige forslag
 10. Forelæggelse af regnskaberne 2019 - 2022
 11. Valg af de i § 9 nævnte tillidsrepræsentanter
  a) Forbundssektorformand
  b) Forbundssektornæstformand
  c) 2 revisorer
  d) 2 revisorsuppleanter
 12. Fastsættelse af tid og sted for næste sektorkongres
 13. Kongressens afslutning

referat fra HK Privats kongres 2019