program

17. september 2023

 • Ankomst, indskrivning og stående buffet

 • Kongressen åbner. Kongressens formalia. Formanden og næstformandens beretninger. Beretningsdebat

 • Middag på Aalborg Kongres & Kultur Center

 • Evt. beretningsdebat fortsat

18. september 2023

 • Dørene åbnes

 • Ingen fremtid uden fællesskab - men hvordan ser fællesskabet og fremtiden ud, og hvad er vores fælles mål? Vi sparker udviklingsdagen i gang.

 • Udviklingsdagen begynder: Aktiviteter i inspirationslokaler og samtalezoner

 • Fælles frokost for alle

 • Udviklingsdagen fortsætter: Aktiviteter i inspirationslokaler og samtalezoner.

 • Fælles afrunding af udviklingsdagen

 • Pause

 • Kongresmiddag og -fest

 • Tak for i dag

19. september 2023

 • Dørene åbnes

 • Kongressen genoptages. Behandling af målprogram 2023-2027. Behandling af lovforslag. Økonomi for kongresperioden (regnskaberne). Valg

 • Tak for denne gang. Frokosten består af Grab and Go denne dag. (Vær opmærksom på, at tidspunktet kan flytte sig, hvis dagsordenspunkter trækker ud).

Dirigenterne vil indlægge passende pauser undervejs i programmet.

Forbehold for ændringer i programmet