HK Stat kongres 2016

7. og 8. juni holder HK Stat kongres på Comwell Hotel i Kolding. Find alle informationer og materialer her. 

Beretning 2016

Få et indtryk af, hvad HK Stat har arbejdet med siden sidste kongres i 2012. Se også den mundtlige beretning aflagt på kongressen.

Love og forslag

Se de indkomne almindelige forslag og forslag til HK Stats love.

Målprogram

Se kongressens arbejdspapir  – 
 inklusiv forbundssektorbestyrelsens forslag.
 

Praktiske oplysninger

Se program, dagsorden, forslag til forretningsorden med mere.

Regnskab

Se resultatopgørelse for regnskaber 2012-2015  –  
og årsregnskaberne for de enkelte år i perioden.